Foto mot norra delen av Vättern från La: koviken syd om Olshammar i Närke.