Del av den varma källan vid Sjöfallet vid Vättern.