Utsikt över Vättern från Bergören syd om Olshammar.