Skön badvik med fin sandbotten, Bergören syd om Olshammar.