Översiktsbild över gruvtorget vid mineralmässan i Kopparberg juni 2011.