Del av gamla sjukhuset vid Vanäs udde under förfall, står helt tomt.