Port under förfall, gamla regmentssjukhuset på Vanäs udde.