Lite från Bornholm, året 2007

Från en resa på Borholm med Örebro Herpetologiska förening i maj 2007😎

Klicka på boken och sidorna för att bläddra: