Modell av Gruvarbetare från 1700 talet, obs! skyddsutrustningen. belysningen bestod av tjärstickor.