pensionerade statsgeologen Anders Wickström håller föredrag om Hällestads berggrund och dess tillkomst.