Del av museet och Zinkgruvans bygdeföreningslokal.