Gamla gulnande bilder från tiden då det begavs sig.