Webbutik

Cordierit x, Ingelsby, Närke.

Pris: 75,00 SEK
Cordierit x från Ingelsby no Askersund i Närke, x ca: 11,5 cm. Vikt 385 gr.

Kopparkis/hornblände, Österängsgr. Dalby, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Kopparkis i hornblände mm från Österängsgruvan vid Dalby n Zinkgruvan i Närke, stuffen bör event. rengöras (rost) med oxalsyra. aggregat ca: 7x6x9 cm. Vikt 306 gr.

Molybdenglans, Björstorp, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Molybdenglans mm i pegmatit från Björstorp nv om Skyllberg i Närke, aggregat ca: 6x4x8 cm. Vikt 182 gr.

Koboltglans, markasit xx, Vena, Närke.

Pris: 60,00 SEK
Koboltglans xx med markasit xx mm. spår av erytrinit mm förekommer, stuffen är från Vena koppargruvor på Venafältet insaml. aug. 2002.stuff ca: 7x6x4,5 cm. Vikt 151 gr.

Granatstuff, Österängsgruvan, Dalby, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Delvis blanka vackra granater i kvarts i granat/epidotskarn, något kalcit förekommer, aggregat ca: 7,5x8x5 cm. Vikt 479 gr.

3 st kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
3 st kalcit xx aggregat från Gåsgruvan vid Persberg i Värmland, största ca: 2,7x2,5x2 cm. Vikt alla 39 gr.

2 st kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
2 st kalcit xx aggregat frrån Gåsgruvan vid Persberg i Värmland, störstta ca: 4,5x2,3x3 cm. Vikt båda 52 gr.

Muskovit, kvarts, fältspat, Västerby, Närhe.

Pris: 40,00 SEK
Häftig stuff med fristående muskovit i kvarts, fältspat från Västerby kvarts fältspatgruva so om Åmmeberg i Märke, aggregat ca:12x11x9 cm. Vikt 837 gr.

Granataffreg. Storgruvan, Närke

Pris: 60,00 SEK
Granataggregat från Storgruvan på Läggestafältet v om Askersund i Närke, granataggregatet är mörkt brun, storlek på aggregat ca: 3,5x3,7x3,3 cm. Vikt 57 gr.

Epidot, diopsid, titanit mm, Storgruvan, Närke.

Pris: 80,00 SEK
Flertal titanit xx i kristalliserad epidot, diopsid samt granat mm, häftig stuff ca: 10x9x5 cm. Vikt 601 gr. kommer från Storgruvan på Läggestafältet v om Askersund i Närke.

Granat xx, kvarts, Sandsjötärnen, Närke.

Pris: 120,00 SEK
Otroligt vacker granat tillsammans med flera samt lite kvarts från Sandsjötärnen utanför Olshammar i Närke. aggregat ca: 7x4x4 cm. Vikt 149 gr.

Magnetkis xx, kvarts xx, i borrk. Zinkgruvan, Närk

Pris: 50,00 SEK
Magnetkis xx i borrkärna med kvarts mm. från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 4x2,7x2,7 cm. Vikt 47 gr.

Cordierit, biotit, Bastugölen, Närke.

Pris: 80,00 SEK
Denna bit med cordierit håller nästan ädelstenskvalitet, finns något biotit på den, vackert blå i olika vinklar, storlek på denna ca: 5x3x3 cm. Vikt 84 gr.

Muskovit, mikroklin, Västerby, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Stuff med ovanligt utseende bestående av muskovit och mikroklin mm från Västerby kvarts fältspatgruva so om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 11x5x4 cm. Vikt 325 gr.

Koboltglans ,kopparkis mm. Venafältet, Närke.

Pris: 60,00 SEK
Stuff rik på koboltglans och något kopparkis mm i biotitskiffer från Vena koppargruvor på Venafältet so om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 7x6x5 cm. Vikt 376 gr.

Beryll/kvarts, Ingelsby, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Rikligt med beryller i kvarts från Ingelsby i Närke, Aggregat ca: 12x5,5x5,5 cm. Vikt 342 gr.

Hornblände, epidot, kopparkis mm. Storgruvan, Närk

Pris: 70,00 SEK
Vackra hornblände och epidot xx med kopparkit och kvarvarande kalcit (delv. syrad) kommer från Storgruvan på Läggestafältet v Askersund i Närke, aggregat stort ca: 16x9x6 cm. Vikt 1044 gr.

Silver i borrkärna, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Silver i borrkärna samt zinkblände mm från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 3x1,8 cm. Vikt 28 gr.

Akantit i borrkärna, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 90,00 SEK
Akantit mm i borrkärna från Zinkgruvan i Närke, borrkärna a: 4x2,7x2,7 cm. Vikt 81 gr.

Silver mm, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Silver troligen med ackantit mm från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 5x1,7x0,5 cm. Vikt 13 gr

Hornblände, granat, kopparkis, Storgruvan, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Syrad stuff med hornblände, granat, kopparkis, epidot och kalcit mm från Storgruvan på Läggestafältet v om Askersund i Närke, aggregat ca: 10x6x4 cm. Vikt 280 gr.

Silver i borrkärna, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 50,00 SEK
Silver i borrkärna, silverlagren är uppresta, kommer från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 2x2,7x2,7 cm. Vikt 35 gr.

Magnetkis xx, kvarts xx, i borrk. Zinkgruvan, Närk

Pris: 40,00 SEK
Magnetkis xx aggregat med kvarts xx i borrkärna från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 5,3x2,7x2,7 cm. Vikt 75 gr.

Cordierit, biotit, Bastugölen, Närke.

Pris: 110,00 SEK
Mycket stor och rik stuff med vacker cordierit samt något biotit från egen fyndplats vid Bastugölen nära st Svarthyttan i Närke, aggregat ca: 14x11x5 cm. Vikt 785 gr.

Granat xx, Storgruvan, Läggestafältet, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Granat med lite ovanlig forn från Storgruvan på Läggestafältet v Askersund i Närke, aggregat ca: 10x5,5x3,5 cm. Vikt 222 gr.

Kopparglans, malakit mm. Läggestafältet Närke.

Pris: 40,00 SEK
Kopparglans med malakit och epidot mm i rosa kalkspat från ej namngiven gruva på Läggestasältet, aggregat ca: 13,5x8x5 cm. Vikt 765 gr.

Rökkvarts mm i hälrum,Läggestafältet, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Rökkvarts i hälrum i vit kvarts, oident. brunröda påväxter på kvarts xx. kommer från ej namngiven gruva på Läggestafältet v Askersund i Närke, stuff ca. 7,5X9X8 cm. Vikt 718 gr.

Borrkärna, breccia, o Zinkgruvan, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Breccierad borrkärna med kvarts/kalcit xx från prospekterningsborrning ost Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 9,5x3,8x3,8 cm. Vikt 232 gr.

Borrkärna, breccia, o Zinkgruvan, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Breccia i borrkärna med kvarts/kalcit xx från prospekteringsborrning ost om Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 7x3,8x3,8 cm. Vikt 210 gr.

Borrkärna, breccia, o Zinkgruvan, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Vackert breccierad borrkärna med små hematitfärgade kvarts xx samt små pyritaggregat från prospekterningsborrning ost om Zinkgruvan i Närke. borrkärna ca: 8x3,8x3,8 cm. Vikt 187 gr.

Borrkärna, breccia, o Zinkgruvan, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Breccierad borrkärna med kvarts xx från prospekteringsborrning ost Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 9x3,8x3,8 cm. Vikt 207 gr.

Mikroklin xx/kvarts mm. Dalby, Närke.

Pris: 90,00 SEK
Mycket vackra mikroklin xx med muskovit i kvarts från Dalby n Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 8x5x3,5 cm. Vikt 163 gr.

Erytrinit, diopsid mm. Venafield, Närke.

Pris: 80,00 SEK
Erytrinit på diopsid med mikro koboltglans från Venafältet so om Åmmeberg i Närke, aggregat stort ca: 15,5x14x6 cm. Vikt 1783 gr.

Malakit/kopparkis mm. Ervingsberg, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Malakit, kopparkis, bornit mm från egen fyndplats vid Ervingsberg utanför Västerby so om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 12x7x5 cm. Vikt 368 gr.

Apatit, oligoklas mm. Dunsjö, Närke.

Pris: 150,00 SEK
Otroligt rik stuff på apatit i oligoklas mm från Dunsjö norr om Mariedamm i Närke, aggregat ca: 15x14x5 cm. Vikt 991 gr.

Beryll xx aggregat, Prästens gruva, Närke.

Pris: 480,00 SEK
Mycket ovanligt beryllaggregat som en solfjäder, fynd 2002 vid Prästens gruva utanför Västerby so om Åmmeberg, stort musee exemplar från min samling. ca: 20,5x14x4 cm. Vikt 1147 gr.

Apofyllit, kalcit xx Zinkgruvan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Del från borrkärna med apofyllit och kalcitkristaller samt nägot lite kopparkis, aggregat ca: 4,5x2,7x1 cm. Vikt 19 gr.

Barytros, Ullrikagruvan, Bölet, Västerg.

Pris: 110,00 SEK
Häftig barytros från Ullrikagruvan vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 9x7x4,5 cm. Vikt 667 gr. Från mitt museum.

Safflorit mm. Zinkgruvan, Närke.

Pris: 180,00 SEK
Stuff (stor) rik på safflorit, kubanir, kopparkis samt nickelin mm. kommer från kopparmalmen i Burkland vid Zinkgruvan i Närke. aggregat ca: 12x5,5x7 cm. Vikt 1299 gr.

2 granater, syd Zinkgruvan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Troligen spessartingranat från stort block syd Zinkgruvan i Närke, största ca: 2,5x2,1x2 cm. platt undersida på den stora, kan vara bra slipmatrial. vikt bäda 23 gr.

Koboltglans, kopparkis mm. Zinkgruvan, Närke.

Pris: 260,00 SEK
Mycket stor stuff med koboltglansxx aggregat (största ca: 6x4 cm, flertal finns, för övrigt förekommer kopparkis, blyglans, granat mm. kommer från Burklandsmalmen på 850 m, plockad 1998. Från Zinkgruvan i Närke. aggregat stort ca: 19x12x7 cm. Vikt 2367 gr.

Apofyllit/kalcit xx, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 35,00 SEK
Borrkärna med apofyllit och kalcit xx, kommer från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 7,5x2,7x2,3 cm. Vikt 75 gr.

Brocantit mfl. Källargruvan, Mangen, Värmland.

Pris: 35,00 SEK
Troligen förekommer brochantit och event. cryssocolla men ej identif. Kommer från Källargruvan vid Mangen i Värmland. aggregat ca: 8x4x3 cm. Vikt 89 gr.

Stuff från källargruvan, Mangen Värmland.

Pris: 40,00 SEK
Troligen delv. Brochantit och mänga fler oident. mineraler, kommer från Källargruvan vid Mangen i Värmland, stuff ca: 6x4x7,5 cm. Vikt 183 gr.

Brocantit mfl. Källargruvan, Mangen, Värmland.

Pris: 50,00 SEK
Brocantit mm. troligen även pjosnakit, inga är analyserade. kommer från Källargruvan vid Mangen i Värmland, stor stuff ca: 18x7x2 cm. Vikt 586 gr.

Mikroklin x mm, Storgruvan, Läggestafältet, Närke.

Pris: 10,00 SEK
Vacker mikroklin x (ej hel) mm från Storgruvan på Läggestafältet v Askersund i Närke, aggregat ca: 4x2,5x1,6 cm. Vikt 15 gr.

Rubinglimmer. Storgruvan, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Rubinglimmer ? denna glimmervariant är ej analyserad, kommer från Storgruvan på Läggestafältet v Askersund i Närke. aggregat ca: 3,5x1,8x2,2 cm. Vikt 14 gr.

Willemit/kalcit, Garpenberg, Dalarna.

Pris: 30,00 SEK
Willemit med kalcit mm från Garpenberg norra i Dalarna, en bild utan UVH-ljus, aggregat ca: 5x3,2x1,5 cm. Vikt 36 gr.

Willemit, mm, Garpenberg, Dalarna

Pris: 30,00 SEK
Willemit mm från Garpenberg horra i Dakarna, aggregat ca: 5x4x3 cm. Vikt 50 gr.

Willemit/kalcit, Garpenberg, Dalarna.

Pris: 25,00 SEK
Willemit med kalcit.(en bild utan UVH-ljus) mm. Kommer från Garpenberg norra i Dalarna, aggregat ca: 4,5x3,3x0,8 cm. Vikt 17 gr.

Albit/mikroklin xx, Dalby, Närke.

Pris: 60,00 SEK
Mycket vackra albit och mikroklin xx med trolig oxiderad wismuthglans, kommer från små pegmatitskärp vid Dalby n Zinkgruvan i Närke. aggregat ca: 6x6x5 cm. Vikt 172 gr.

Kopparkis/hornblände mm. Storgruvan, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Mycket vacker kopparkis med bornit och hornblände mm från Storgruvan på Läggestafältet väst om Askersund i Närke, aggregat ca: 6x6x2,4 cm. Vikt 105 gr.

Turmalin/albit, Stimmerkulla, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Turmalin i albit från Stimmerkulla, no om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 7,5x4,5x3,5 cm. Vikt 138 gr.

Spännande stuff, Läggestafältet, Nårke.

Pris: 40,00 SEK
Stor spånnande stuff med kvarts xx, kalcit, limonit mm från ej namngiven gruva på Läggestafältet väst Askersund i Närke, aggregat ca: 11x9x5 cm. Vikt 734 gr.

Spånnande stuff. Läggestafältet, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Spännande stuff med vackra kvarts/kalcit xx, götit, rökkvarts, limonit och ett och annat ej identif. kommer från ej namngiven gruva på Läggestafältet v Askersund i Närke. Stor stuff ca: 9x11x7 cm. Vikt 945 gr.

Cerit/antofyllit mm. Bastnäs, Västmanland.

Pris: 40,00 SEK
Cerit med antofyllit, malakit, azurit mm från Bastnäs vid Riddarhyttan i Västmanland, aggregat ca: 8x6x4 cm. Vikt 429 gr.

Opal, Mossgruvan, Västmanland.

Pris: 30,00 SEK
2 st opaler från Mossgruvan i Västmanland, är opal utan färgskimmer och mossgruvan är känd för detta. största ca: 4x3x2 cm. Vikt båda 22 gr.

Malakit/azurit, Londoriagruvan, Läggestafältet, Nä

Pris: 40,00 SEK
Malakit/azurit mm på granat från Londoriagruvan på Läggestafältet v Askersund i Närke, aggregat ca: 4,6x3,5x3 cm. Vikt 62 gr.

Malakit/azurit, Londoriagruvan, Läggestafältet, Nä

Pris: 40,00 SEK
Malakit och nägot azurit mm på granat från Londoriagruvan på Läggestafältet v Askersund i Närke, aggregat ca: 4x3x3,5 cm. Vikt 64 gr.

granat xx, mikroklin x mm. Holmsjön, Tiveden.

Pris: 80,00 SEK
Mycket vacker liten stuff med flertal granater och mikroklin x samt muskovit från egen fyndplats vid Holmsjön i Tiveden, Västergötland, aggregat ca: 5,7x3,7x3 cm. Vikt 53 gr.

Granat, kvarts, mikroklin, Tiveden.

Pris: 35,00 SEK
Granat på mikroklin, kvarts från Sandsjötärnen utanför Olshammar i Närke, aggregat ca: 6x4x4 cm. Vikt 88 gr.

Granat, kvarts, fältspat, Tiveden, Västergötland.

Pris: 80,00 SEK
Mycket vacker almadingranat på kvarts, mikroklin från egen fyndplats vid Holmsjön i Tiveden, Västergötland, granat ca: 2,1x2 cm. stuff ca: 4x3x3,7 cm. Vikt 61 gr.

Zinkblände, diopsid, Garpenberg N, Dalarna.

Pris: 25,00 SEK
Grovt zinkblände med delvis klara diopsid xx från Garpenberg N i Dalarna, aggregat ca: 6,5x5x4 cm. Vikt 175 gr.

Kvarts xx aggregat, Garpenberg, Dalarna.

Pris: 35,00 SEK
Kvarts xx aggregat med spår av zinkblände mm från Garpenberg norra i Dalarna, aggregat ca: 6,5x5x3,5 cm. Vikt 80 gr

Langit, ortit mm, Bastnäs, Riddarhyttan, Västmanla

Pris: 100,00 SEK
Stuff med rikligt av langit och delvis ortit mm från Bastnäs utanför Riddarhyttan i Västmanland, aggregat ca: 13x10x3 cm. Vikt 613 gr. Eget fynd.

Ortocerasit/kalcit xx. Ethelhem, Gotland

Pris: 20,00 SEK
Liten del av ortocerasit med kalcit xx i båda ändarna, kommer från Ethelhem på Gotland, ca: 3x2,5x2,2 cm. Vikt 24 gr.

Ametist, Minas Gerais, Brasilien.

Pris: 35,00 SEK
Vackert ametistkluster med agat i botten från Minas Gerais i Brasilien, kluster ca: 5,5x2,7x3 cm. Vikt 96 gr.

Bornit/kopparkis mm. Zinkgruvan, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Bornit med kopparkis i mafisk gångbergart från kopparmalmen i Burkland vid Zinkgruvan i Närke. aggregat ca: 7,5x5x6,5 cm. Vikt 471 gr.

2 st aggregat spessartin/zinkblände, Garpenberg, D

Pris: 30,00 SEK
2 st med vackra spessartingranater på zinkblände från Garpenberg N i Dalarna, största ca: 3,5x2,8x1,7 cm. Vikt båda 45 gr.

Opal, Mossgruvan, Västmanland.

Pris: 30,00 SEK
Opal från mossgruvan i Västmanland ca: 6x2,7x3,8 cm. Vikt 64 gr.

Zinkblände, kopparkis, spessartin, Garpenberg, Dal

Pris: 25,00 SEK
Grovkristallint zinkblände med spessartingranat och kopparkis från Garpenberg N i Dalarna, aggregat ca: 7x4,5x1,8 cm. Vikt 91 gr.

Kvarts xx aggregat, Alta, Norge.

Pris: 40,00 SEK
Vackert kvarts xx aggregat från Alta i Norge, aggregat ca: 12x8x4 cm. Vikt 559 gr.

Kvarts xx, limonit mm. Läggestafältet, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Kvarts xx på kvarts med kalcit och limonit mm. kalciten kan event. syras bort för att frilägga fler kvarts xx. kommer från ej namngiven gruva på Läggestafältet v Askersund i Närke. aggregat ca: 9,5x7,5x8 cm. Vikt 989 gr.

Fluorit, kalcit, Gåsgruvan, Persberg, Värmland.

Pris: 35,00 SEK
Fluorit på kalcit från Gåsgruvan utanför Persberg i Värmland. aggregat ca: 5,5x5x8 cm. Vikt 490 gr.

Ametist, limonit mm, Läggestafältet, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Ametist med limonit, kvarts mm från ej namngiven gruva på Läggestafältet v Askersund i Närke, aggregat ca: 8x6x7 cm. Vikt 458 gr. Är en av få fynd av ametist i området, bara jag som hittat.

Epidot, bornit, kopparkis, Storgruvan, Närke.

Pris: 70,00 SEK
Epidot med bornit och kopparkis mm från Storgruvan på Läggestafältet väst Askersund i Närke, aggregat ca: 8x9,5x7,5 cm. Vikt 590 gr. Från mitt museum.

Röd kalkspat, epidot, kopparkis, mm. Storgruvan, N

Pris: 35,00 SEK
Vacker stuff med röd kalkspat, epidot, bornit och kopparkis mm. från Storgruvan på Läggestafältet väst Askersund i Närke. Stuff ca: 7x5,5x6 cm. vikt 219 gr. FFrån mitt museum.

Epidot, granat, Storgruvan, Läggesta, Närke.

Pris: 35,00 SEK
Epidot på granat från Storgruvan vid Läggestafältet väst Askersund i Närke, aggregat ca: 6,5x3x3,5 cm. Vikt 116 gr.

Epidot, limonit, kvarts xx. Läggestafältet, Närke.

Pris: 80,00 SEK
Häftig stuff med epidot x, xx flertal vackra limonitbollar, kvarts xx samt flera ej identif. mineraler, kommer från ej namngivna gruvor på Läggestafältet väst Askersund i Närke, aggregat ca: 10,5x7x6 cm. Vikt 355 gr. från mitt museum.

Granat mm. Storgruvan, Läggesta, Närke.

Pris: 90,00 SEK
Granater i kvarts mm. från Storgruvan på Läggestafältet v om Askersund i Närke, granater på flera sidor, största bredd granat 4 cm, aggregat ca: 10x9x6,5 cm. Vikt 817 gr.

Beryll, Vagersta v Askersund, Närke.

Pris: 120,00 SEK
Stor beryll från Vagerstagruvorna väst Askersund i Närke, x ca: 8,5x7,3x5,5 cm. Vikt 644 gr.

Bornit, kopparkis mm, Fröå, Åre, Jämtland.

Pris: 25,00 SEK
Bornit med kopparkis zinkblände samt kopparsulfater mm. från Fröåområdet vid Åre i Jämtland, aggregat ca: 6,3x4,6x3,3 cm. Vikt 170 gr.

2 bergkristaller, Berglisätra, Norge.

Pris: 30,00 SEK
2 vackra bergkristaller från Berglisätra vid Tinnsjön i Norge, srörsta ca: 3x1,4x1,2 cm. Vikt bäda 14 gr.

Bergkristall, Berglia, Norge.

Pris: 25,00 SEK
Bergkristall från Berglisätra vid Tinnsjön i Norge. x ca: 3,7x1,7x1,5 cm. Vikt 11 gr.

Bergkristall, Berglia, Norge.

Pris: 25,00 SEK
Vacker bergkristall från Berglisätra vid Tinnsjön i Norge, x ca: 5x1,7x1,4 cm. Vikt 17 gr.

Koboltglans x, koboltglans, Vena, Närke.

Pris: 140,00 SEK
Kobolt x med koboltglans och kopparkis från Vena koppargruvor på Venafältet so om Åmmeberg i Närke, koboltkristallen lossnade en gång vid rengöring men sitter på sin ursprungliga plats, aggregat ca: 4,3x4x6 cm. Vikt 238 gr,

Kalcit xx aggregat mm, Brez, Belgien.

Pris: 25,00 SEK
Kalcit xx på sedimentär bergart från Brez i Belgien, aggregat ca: 77x6x4 cm. Vikt 159 gr.

Spännande stuff från Zinkgruvan i Närke.

Pris: 80,00 SEK
Mycket rik stuff med många oidentifierade mineraler från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 6,6x5,7x2,7 cm. Vikt 130 gr. Från min museum samling.

Erytrinit, Huercal Overa, Andalusien, Spanien.

Pris: 40,00 SEK
Erytrinit och något malakit från Huercal Overa i Andalusien i Spanien, aggregat ca: 4,5x3x2,5 cm. Vikt 52 gr.

Titanit med chinoklor, Angsjön, Västergötland.

Pris: 35,00 SEK
Mycket vacker gul glänsande titanit x i Chinoklor från Angsjön nv Bölet i Västergötlans, eget fynd, aggregat ca: 43x2,3 cm. Vikt 22 gr.

Blyglans, kalcit, dolomit, Rumänien.

Pris: 35,00 SEK
Blyglans med kalcit och dolomit xx från Rumänien. aggregat ca. 6,5X4X4 cm158 gr.

Boulangerit, Stan Terg Mine, Kosovo.

Pris: 90,00 SEK
Boulangerit från Stan Terg Mine, Trepca Valley, Mitrovica District, Kosovo, aggregat ca: 5x4,5x3,5 cm. Vikt 118 gr.

Korund (safir), Khibiny, Kola, Ryssland.

Pris: 90,00 SEK
Stuffen helt impregnerad med korunder av safirtyp, kommer från Khibiny i Ryssland, aggregat ca: 8x7x3,5 cm. Vikt 209 gr.

Scheelit/kvarts, Yxsjöberg, Västmanland.

Pris: 30,00 SEK
" st bitar med scheelit och kvarts från Yxsjöberg i Västmanland, ca: 2,2x2x1,7 cm. Vikt båda 25 gr.

Kvarts xx aggregat, Angsjön nv. Bölet, Västergötl.

Pris: 30,00 SEK
Eget fynd av kvarts xx aggregat vid Angsjön nv om Bölet i Västergötland, aggregat ca: 4,3x3,5x5,3 cm. Vikt 89 gr.

Apatit/biotit/kvarts. Zinkgruvan, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Flertal apatitxx med biotit och kvarts från Zinkgruvan i Närke, sitter i borrkärna ca: 2,8x2,7x2,7 cm. Vikt 33 gr.

Manganoniobit, Vitaniemi, Finland.

Pris: 35,00 SEK
Manganoniobit, svarta xx med kvarts/fältspat från Vitaniemi i Finland, aggregat ca: 6,5x3,5x3 cm. Vikt 56 gr.

Hematit, Rio Marina, Elba, Italien.

Pris: 40,00 SEK
Hematit, delvis rosutbildad mm från Rio Marina vid Elba i Italien, aggregat ca: 6x4x3,7 cm. Vikt 179 gr.

Blyglans, kvarts mm, Peru.

Pris: 45,00 SEK
lyglans med brunt zinkblände och vackra små kvartskristaller samt kopparkis från Peru, aggregat ca: 6x3,3x4,5 cm. Vikt 174 gr.

Kvarts xx i kalcit mm, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 25,00 SEK
Vackra glänsande kvarts xx i kalkspat mm från Nödhjälpsvägen norr om Tunbyholm i Skåne, aggregat ca: 6,5x5x6,5 cm. Vikt 281 gr.

Baryt, Marocko.

Pris: 60,00 SEK
Baryt från Atlasbergen i Marocko, aggregat ca: 7X5,5X3,7 CM. Vikt 85 gr.

Ametrin, Tiveden, Västergötland.

Pris: 110,00 SEK
Ametrin, (rökkvarts/ametist) från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland, Stuff ca: 8x7x15 cm. Vikt 671 gr. Vacker och står bra, är från en av otaliga brecciaområden i Tiveden med delvis mylonitiserad granit.

Krysopras, Sydafrika.

Pris: 15,00 SEK
Krysopras från Sydafrika, en sida sågad, fuktad vid fototillfället, ca: 7,5x3,4x2,3 cm. Vikt 51 gr.

Beryll, Prästens gruva, Västerby, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Beryll xx i kvarts, mikroklin från Prästens gruva vid Västerby so om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 4,7x4x3 cm. Vikt 73 gr.

Kvarts xx aggregat från Saxrönningen i Dalarna.

Pris: 40,00 SEK
Kvarts xx aggregat från syd om Saxrönningen i Dalarna, aggregat ca: 6x6x6,5 cm. Vikt 190 gr.

Chinoklor/mikroklin mm. Angsjön, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Chinoklor med mikroklin från Angsjön nv om Bölet i Västergötland, aggregat ca: 8x3x5 cm. Vikt 95 gr.

Koboltglans, kopparkis, kubanit mm. Zinkgruvan, Nä

Pris: 25,00 SEK
Koboltglans med kopparkis, kubanit med flera sulfider förekommer, aggregat ca: 11x6x4 cm. Vikt 235 gr. Skall tilläggas att all mineralletning i malmhögarna har förbjudets för alla, även anställda på Zinkgruvan.

Blyglans, kopparkis, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Vacker glänsande blyglans med kopparkis från Zinkgruvan i Närke, stuff ca: 8x4x5,5 cm. Vikt 228 gr.

Grossulargranat, kvarts, Kattala, Östergötland.

Pris: 50,00 SEK
Grossular xx med något kvarts från Kattala i Östergötlans, aggregat ca: 4x4x4 cm. Vikt 111 gr.

Kvarts xx aggregat, Tiveden, Västergötland.

Pris: 35,00 SEK
Kvarts xx aggregat med pyrolusit från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland, aggregat ca: 8x6x4 cm. Vikt 333 gr.

Röd kalkspat mm. Hässelkulla järngruva, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Röd kalkspat med epidot från Hässelkulla järngruva utanför Vintrosa i Närke. aggregat ca: 6x6x4 cm. Vikt 172 gr.

Rodokrosit, Marhult, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Rodokrosit (sågad skiva) med pyrolusit mm från Marhult i Västergötland ca: 7,5x4,5x0,4 cm, Vikt 35 gr.

Aktinolit/magnesit, Altermark,Altermark i Norge. N

Pris: 25,00 SEK
Aktinolit med magnesit från Altermark i Norge, aggregat ca: 6,5x3x4,7 cm. Vikt 60 gr.

Agat/opalit, Tyskland.

Pris: 40,00 SEK
Agat tillsammans med opalit mm från Tyskland, aggregat ca: 9x7x7 cm. Vikt 560 gr.

Kvarts xx aggregat, Alta, Norge.

Pris: 50,00 SEK
häftigt kvarts xx aggregat från Alta i Norge ca: 12x9x7 cm. Vikt 869 gr.

Ametist, Sardinien.

Pris: 35,00 SEK
Ametist på basisk mörk bergart från Sardinien, aggregat ca: 7x5x5 cm. Vikt 322 gr.

Apofyllit/chabasit mm, Färöarna.

Pris: 120,00 SEK
Mycket vacker stuff med apofyllit och chabasit med grönt ej identif. mineral mm på och i hålrum, storlek stuff ca: 12x11x6 cm. vikt 566 gr.

Baryt, Sardinien.

Pris: 30,00 SEK
Kristallin baryt från Sardinien, aggregat ca: 6x2,5x3,5 cm. Vikt 108 gr.

Baryt, Sardinien.

Pris: 70,00 SEK
kristallin barytstuff från Sardinien ca: 7x6,5x5 cm. Vikt 375 gr.

Apofyllit, Färöarna.

Pris: 40,00 SEK
Apofyllit från Färöarna, aggregat ca: 5,3x3,2x3 cm. Vikt 37 gr.

Apofyllit, Färöarna.

Pris: 40,00 SEK
Apofyllit från färöarna ca: 5,5x2,6x3 cm. Vikt 29 gr.

Baryt, Sardinien.

Pris: 25,00 SEK
Baryt från Sardinien ca: 5x3,3x3,3 cm. Vikt 95 gr.

Apofyllit, Färöarna.

Pris: 60,00 SEK
Vacker apofyllit från Färöarna, aggregat ca: 5,5x4,6x3 cm. Vikt 54 gr. Viss rengöring med oxalsyra rekommenderas.

Apofyllit, Färöarna.

Pris: 40,00 SEK
Apofyllit från Färöarna ca: 4,4x3x3 cm. Vikt 10 gr.

Ametist, Ransäter, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Ametist delvis naggad från Ransäter i Värmland, aggregat ca: 5x3,5x2,7 cm., Vikt 38 gr.

Kalcit/rodonit mm, Harstigen, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Kalcit med rodonit med flera mineraler, kommer från Harstigen i Värmland, aggregat ca: 5x3,5x4 cm. Vikt 134 gr.

Kalcit/kvarts/bornit mm. Fröå, Åre, Jämtland.

Pris: 25,00 SEK
Kalcit/kvarts med bornit, kopparkis och kopparsulfater från Fröå vid Åre i Jämtland, aggregat ca: 11x5,5x5 cm. Vikt 320 gr.

Kvarts xx kluster, Nisshyttan, Dalarna.

Pris: 20,00 SEK
Kvarts xx kluster från Saxrönningen i Dalarna. aggregat ca: 7x3,7x2,7 cm. Vikt 61 gr.

Rodonit mm. Harstigen, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Rodonit mm från Harstigengruvan i Värmland, aggregat ca: 6,5x3,5x6,5 cm. Vikt 288 gr.

Turmalin/kvarts, Dalby, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Smä blanka turmaliner i kvarts från Dalby nv om Zinkgruvan i Närke, stuff ca: 5x4x4 cm. Vikt §04 gr.

Schorzalit/rutil mm. Hålsjöberg, Värmland

Pris: 25,00 SEK
Schorzalit med rutil x mm i kyanitkvartsit från Hålsjöberg i Värmland. aggregat ca: 6x2,4x1,9 cm. Vikt 30 gr.

fluorit, kalcit mm, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 15,00 SEK
Fluorit xx med kalcit mm från nödhjälpsvägen norr Tunbyholm i Skåne, aggregat ca: 6,5x6,5x2,6 cm. Vikt 149 gr.

Zoisit, diopsid, skapolit i borrkärna, Zinkgruvan,

Pris: 30,00 SEK
Zoisit med skapolit, mm i diopsid från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 4,9x0,38x0,38 cm. Vikt 165 gr.

Zoisit, diopsid i borrkärna, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Zoisit med diopsid mm i borrkärna från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca: 5,3x0,38x0,38 cm. Vikt146 gr.

Klintonit, rutil, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Vacker bladig klintonit med rutil mm. från Hålsjöberg i Värmland. aggregat ca: 4,3x2x2,5 cm. Vikt 37 gr.

Kalcit xx på revkalksten, Etelhem, Gotland.

Pris: 25,00 SEK
Utsökt vackra kalcit xx på revkalksten från Ethelhem på Gotland, litet aggregat ca: 3,3x2,11,5 cm. Vikt 11 gr.

Ankerit, kryolit, Ivigtut, Grönland.

Pris: 35,00 SEK
Ankerit med kryolit från Ivigtut på Grönland, aggregat ca: 3,3x2x2 cm. Vikt 26 gr.

Apofyllit, kalcit xx Zinkgruvan, Närke.

Pris: 35,00 SEK
Apofyllit med kalcit xx i borrkärna från Zinkgruvan i Närke, borrkärna ca:13x3,8x3,8 cm. Vikt 218 gr.

Stillbit, kalcit xx mm, Kiruna, lappland.

Pris: 15,00 SEK
Stillbit med kalcit xx mm från Kiruna, Lappland, aggregat ca: 7x5x3 cm. Vikt 101 gr.

Kvarts xx aggregat, Tiveden, Västergötland.

Pris: 35,00 SEK
Vackert gnistrande kvarts xx i kvartsbreccia från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland, aggregat ca: 5,5x6x3,7 cm. Vikt 109 gr.

Rodonit, magnetit mm. Harstigen, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Rodonit med magnetit mm från Harstigen i Värmland. aggregat ca: 7x6x7 cm. Vikt 352 gr.

Kedjekorall, Fridhem, Gotland.

Pris: 55,00 SEK
Vacker stor kedjekorall från Fridhem sv om Visby på Gotland, korall ca: 13x10x6 cm. Vikt 1020 gr.

Vesuvianit/grossular mm, Kattala, Östergötland,.

Pris: 25,00 SEK
Vesuvianit med grossular och kalcit från Kattala i Östergötland, aggregat ca: 7x8x5 cm. Vikt 310 gr.

Zinkblände/diopsid mm, Fläskgruvan, Ljusfallshamma

Pris: 25,00 SEK
Zinkblände med diopsid och kalcit mm från fläskgruvan utanför Ljusfallshammar i Östergötland, aggregat ca: 9x4x6 cm. Vikt 286 gr.

Kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Persberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Gåsgruvan vid Persberg i Värmland, aggregat ca: 6x2,5x3,7 cm. Vikt 43 gr.

Baryt, Ullrikagruvan, Bölet, Västergötland.

Pris: 20,00 SEK
Delvis klart gnistrande baryt xx på baryt från Ullrikagruvan vid Bölet, aggregat ca: 3,5x3x2,7 cm. Vikt 36 gr.

Fluorit, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 20,00 SEK
Fluoti, blå/grön med något blyglans mm från nödhjälpsvägen norr om Tunbyholm i Skåne, aggregat ca: 4,5x4x4 cm. Vikt 106 gr.

Rodonit, kalkspat mm, Harstigen, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Rodonit i kalkspat samt eventuell braunit från Harstigen i Värmland, aggregat ca: 6,5x3,5x6 cm. Vikt 151 gr.

Martit/lizardit, Dypingdal, Norge.

Pris: 45,00 SEK
Lizardit (serpentin) med rikligt av martit xx aggregat från Dypingdal i Norge, aggregat ca: 11x7x6 cm. Vikt 634 gr.

4 st kristallaggregat, mikroklin, Kråkemåla, Småla

Pris: 20,00 SEK
4 st mikroklin xx aggregat från Kråkemåla i Småland, största ca: 3,7x2,7x0,9 cm. Vikt alla 39 gr.

Kvarts xx, klorit. Svappavara.

Pris: 60,00 SEK
Utsökt vacker stuff med vackra glänsande kvarts xx på klorit från Svappavara. aggregat ca: 13x9x4 cm. Vikt 504 gr.

Brucit, okänd fyndplats.

Pris: 25,00 SEK
Brucit, okänd fyndplatr, en sida sågad, polerad, aggregat ca: 13,5x6x7 cm. Vikt 518 gr.

Kopparkis mm, Garpenberg, Dalarna.

Pris: 25,00 SEK
Vacker glänsande kopparkis mm från Garpenberg i Dalarna, aggregat ca: 6x5x3 cm. Vikt 138 gr.

Ankerit mm, Ivigtut, Grönland.

Pris: 40,00 SEK
Ankerit med eventuell kryolit från Ivigtut på Grönland, aggregat ca: 4,5x3x3 cm. Vikt 67 gr.

Rodonit mm. Garpenberg, dalarna.

Pris: 20,00 SEK
Rodonit med flera oidentf. mineral från Garpenberg N i Dalarna, aggregat ca: 3,5x3x1,6 cm. Vikt 26 gr.

Triplit, Lilla Älgsjöbrottet, Sörmland.

Pris: 25,00 SEK
Triplit från lilla Älgsjöbrottet vid Kolmården i Sörmland, aggregat ca: 4,5x4,2x5,7 cm. Vikt 237 gr.

Blyglans mm, Vegerbol, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Blyglans mm från Vegerbol i Värmland, aggregat ca: 4,5x3,7x2 cm. Vikt 47 gr.

Hydrotalkit/lizardit, Dypingdal, Norge.

Pris: 45,00 SEK
Hydrotalkit i lizardit (serpentin) från Dypingdal i Norge, aggregat ca: 7,5x6x3,5 cm Vikt 157 gr.

Hydrotalkit/lizardit, Dypingdal, Norge.

Pris: 35,00 SEK
Hydrotalkit, lizardit från Dypingdal i Norge, aggregat ca: 6x2,6x3,5 cm. Vikt 40 gr.

Kalcit xx i revkalksten, Etelhem, Gotland.

Pris: 45,00 SEK
Mycket vackra kalcitkristaller i flera hålrum i revkalksten från Etelhem på Gotland, aggregat (stort) ca: 12,5x8x6 cm. Vikt 736 gr.

Geod, Tyskland.

Pris: 35,00 SEK
Geod från Tyskland ca: 4,5x4,5x3,7 cm. Vikt 73 gr.

Geod, Tyskland.

Pris: 35,00 SEK
Geod från Tyskland ca: 5,7x4x4 cm. Vikt 114 gr.

Amazonit, Väne-Ryr, Västergötland.

Pris: 20,00 SEK
Amazonit från Väne Ryr i Västergötland ca: 7x4x2 cm. Vikt 84 gr.

Baryt, Harz, Tyskland.

Pris: 15,00 SEK
Baryt, Harz, Tyskland, aggregat ca: 4,7x4x6 cm. Vikt 164 gr.

Eudialyt mm, Norra Kärr, Småland.

Pris: 40,00 SEK
Eudialyt xx mm, Norra kärr, Småland, aggregat ca: 6,5x3,5x2 cm. Vikt 32 gr.

Rubin, Sri Lanka.

Pris: 44,00 SEK
Rubin med delvis vackra blanka kristallytor från Sri Lanka. ca: 1,8x1,8x1,6 cm. Vikt 11 gr.

Akvamarin, Erongo, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Akvamarin med inväxta turmalin eller ägerin xx från Erongo i Namibia ca: 2,7x0,5x0,4 cm. Vikt 3 gr.

Kalcit, Tsumeb mine, Namibia.

Pris: 35,00 SEK
Vackert kalcit xx aggregat från Tsumeb Mine, Otavi region, Namibia. ca: 4,3x4,5x2,5 cm. Vikt 44 gr.

Turmalin/albit, Erongo, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Starkt glänsande turmaliner i albit från Erongo i Namibia, aggregat ca: 3,8x2,7x2 cm. Vikt 14 gr.

Fluorit xx, kalkspat, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 25,00 SEK
Fluorit, delvis rikligt med xx med något kalkspat från nödhjälpsvägen norr om Tunbyholm i Skåne, aggregat ca: 5x4,5x3 cm. Vikt 80 gr.

Fluorit, kalcit, limonit, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 25,00 SEK
Fluorit, delvis som xx med kalcit och limonit mm från nödhjälpsvägen norr om Tunbyholm i Skåne, aggregat ca: 7x5,5x4 cm. Vikt 185 gr.

Akvamarin/ägerin, Erongo, Namibia.

Pris: 60,00 SEK
Akvamariner med ägerin från Erongo i Namibia, aggregat ca: 3x2x2 cm. Vikt 10 gr.

Aragonit, Sydafrika.

Pris: 35,00 SEK
Vacker blå aragonit i kvarts från Sydafrika, aggregat ca: 5x4x4 cm. Vikt 98 gr.

Rodokrosit, Marhult, Västergötland.

Pris: 15,00 SEK
Rodokrosit från Marhult i Västergötland, aggregat ca: 3,5x2x1,8 cm. Vikt 13 gr.

Röd kalkspat mm. Hässelkulla järngruva, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Röd kalklspat med epidot och granat från Hässelkulla järngruva utanför Vintrosa i Närke, aggregat ca: 9x6x6 cm. Vikt 379 gr.

kvarts xx mm, Bölet, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Vackert kristalliserad kvarts mm i hålrum i kvarts från egen fyndplats norr om Vretgruvan vid Bölet, aggregat ca: 9x5x5 cm. Vikt 296 gr.

Kvarts mm. bölet, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx mm i hålrum i kvarts från egen fyndplats norr om Vretgruvan vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 7x5x3,5 cm. Vikt 110 gr. Förekommer små kubiska xx ej analyserade.

Blyglans, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Vackert glänsande blyglans från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 5,5x3,6x2,2 cm. Vikt 85 gr.

Skriftgranit, St. Svarthyttan, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 35,00 SEK
Vacker skriftgranit från stora Svarthyttan utanför Zinkgruvan i Närke. aggregat ca: 9x4x7,5 cm. Vikt 405 gr.

Manganit, baryt mm. Ullrikagruvan, Bölet, Västergö

Pris: 35,00 SEK
Manganit samt pyrolusit i baryt från Ullrikagruvan vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 5x5x4 cm. Vikt 190 gr.

Faustit, Föckinghausen, Saverland, Tyskland.

Pris: 25,00 SEK
Liten behändig bit med faustit från Föckinghausen i Saverland i Tyskland, litet aggregat ca: 2,5x2x1,7 cm. Vikt 6 gr.

Kvarta xx aggregat, Gåsgruvan, Persberg, Värmland.

Pris: 15,00 SEK
Litet mycket vackert kvarts xx aggregat från det gamla makadambrottet vid Gåsgruvan utanför Persberg i Värmland, aggregat ca: 4x1,6x1,8 cm. Vikt 11 gr.

Kvarts xx aggregat, Bölet, Västergötlans.

Pris: 25,00 SEK
Vackert litet kvarts xx kluster från egen fyndplats vid Bölet i Västergötland ca: 2,5x2x3 cm. Vikt 15 gr.

Beryll, Lidbacken, Östergötland.

Pris: 15,00 SEK
Beryll från Lidbacken norr Godegård i Östergötland, Aggregat ca: 6x2,4x3 cm. Vikt 52 gr.

malakit mm. Källargruvan, Mangen, Värmland.

Pris: 35,00 SEK
Malakit med kopparkis mm från källargruvan vid Mangen i Värmland, aggregat ca: 6x4x3,5 cm. Vikt 122 gr.

Hydrotalkit/lizardit, Dypingdal, Norge.

Pris: 45,00 SEK
Hydrotalkit med Lizardit (serpentin) från Dypingdal vid Snarum i Norge, aggregat ca: 6,5x5x6 cm. Vikt 164 gr.

Hematit, mm. Harz, Tyskland.

Pris: 35,00 SEK
Hematit xx i skarn från Harz i Tyskland, aggregat ca: 9,5x5,5x6,5 cm. Vikt 451 gr.

Beryll, Prästens gruva, Västerby, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Vacker beryll från prästens gruva vid Västerby utanför Åmmeberg i Närke. ca: 0,7x3,2x3 cm. Vikt 17 gr.

Honungskalcit, mm. Etelhem, Gotland.

Pris: 25,00 SEK
Vacker honungskalcit med en vit generation från Etelhem på Gotland, aggregat ca: 5,7x4,5x4 cm. Vikt 70 gr.

Kalcit, Etelhem, Gotland.

Pris: 30,00 SEK
Mycket vackra honugsfärgade kalcit xx med delvis fosil från Etelhem på Gotland, aggregat ca: 5,3x4,5x5,2 cm. Vikt 109 gr.

Kvarts xx aggregat, Säter, Dalarna.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Säter i Dalarna, aggregat ca: 4,5x3x3,3 cm. Vikt 30 gr.

Kvarts xx aggregat, Säter, Dalarna.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx aggregat med xx på sidor, kommer från Säter i Dalarna, aggregat ca: 3,4x1,5x4,2 cm. Vikt 24 gr. aggregatet står fint.

Ametist, Tiveden, Västergötland.

Pris: 40,00 SEK
Ametist med beläggningar (vacker ändå) från egen fyndplats i Tiveden, aggregat ca: 6x6x2,8 cm. Vikt 123 gr.

Ametist, Tiveden, Västergötland.

Pris: 30,00 SEK
Ametist på granit från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland, aggregat ca: 4,9x4x1,4 cm. Vikt 33 gr.

Zinkblände, pyrit, spessartin, Garpenberg, Dalarna

Pris: 35,00 SEK
Zinkblände med pyrit i spessartingranatskarn mm från Garpenberg N i Dalarna, Aggregat ca: 7,5x7x2,7 cm. Vikt 339.gr.

Laumontit mm. Sörgruvan, Hällestad, Östergötland.

Pris: 15,00 SEK
Laumontit på granit från Sörgruvan på Sörskaten sv om Hällestad i Östergötland, aggregat ca: 8x5,3x2,8 cm. Vikt 151 gr.

Kalcit xx aggregat, Åstorp, Skåne.

Pris: 25,00 SEK
Kalcit xx aggregat med delvis finkornigt zinkblände från Åstorps gamla makadambrott, Åstorp, Skåne, aggregat ca: 12x8x5 cm. Vikt 539 gr.

Bornit/kopparkis/malakit, Fröå, Åre, Jämtland.

Pris: 35,00 SEK
Bornit med kopparkis och malakit på granat mm skarn från Fröå vid Åre i Jämtland, aggregat ca: 7x6x4,7 cm. Vikt 274 gr.

Kyanit, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Kyanit/klintonit mm. från Hälsjöberg i Värmland, aggregat ca: 6x3,7x3,5 cm. Vikt 71 gr.

Caribian blue, Kalcit, Pakistan.

Pris: 90,00 SEK
Vacker havsblå Caribian blue från Pakistan, aggregat ca: 6,3x6x4,3 cm. Vikt 182 gr.

Rodonit/zinkblände, Garpenberg, Dalarna.

Pris: 25,00 SEK
Rodonit med delvis vackert glänsande zinkblände från Garpenberg N i Dalarna, aggregat ca: 4x2,7x3 cm. Vikt 45 gr.

Trillitionit/fältspat, Väner-Ryr, Västergötland.

Pris: 35,00 SEK
Vacker trillitionit (lepidolit) på fältspat från Väne-Ryr i Västergötland, aggregat ca: 5,5x4,8x6,6 cm. Vikt 237 gr.

Bornit/malakit, Fröå, Åre, Jämtland.

Pris: 25,00 SEK
Bornit med malakit mm från Fröå vid Åre i Jämtland, aggregat ca: 9,5x5,5x2,7 cm. Vikt 135 gr.

Trillitionit (lepidolit) Varuträsk, Västerbotten.

Pris: 55,00 SEK
Trillitionit (lepidolit) i fältspar från Varuträsk i Västerbotten, aggregat ca: 8,5x5x7,5 cm. Vikt 274 gr.

Kvarts xx kluster, Svinhult, Gamleby, Småland.

Pris: 30,00 SEK
Kvarts xx kluster från Svinhult utanför Gamleby i Småland, aggregat ca: 6,8x6,7x3 cm. Vikt 150 gr.

Kvarts xx kluster, Svinhult, Gamleby, Småland.

Pris: 35,00 SEK
Vackra kvartskristaller på kvartsit från Svinhult utanför Gamleby i småland, aggregat ca: 10,5x4,5x6 cm. Vikt 291 gr.

fåltspat, Järpås, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Rosa prehnit på kvartsit från Järpås i Västergötland, aggregat ca: 6x5,5x4 cm. Vikt 216 gr.

Obsidian, Mexico.

Pris: 25,00 SEK
Obsidian från Mexico, ca: 6x4x4,5 cm. 174 gr.

Apatit/turmalin/muskovit mm. Axmarby, Gästrikland.

Pris: 15,00 SEK
Apatit med turmalin och muskovit i fältspat/kvarts från Axmarby i Gästrikland. aggregat ca: 4,5x3x5 cm. Vikt 87 gr.

Molybdenglans/wolframit, Baggetorp, Östergötland.

Pris: 30,00 SEK
Molybdenglans med wolframit (denna en blandning av ferberit/hubnerit) även pyrit mm förekommer, kommer från Baggetorp utanför Tjällmo i Östergötland, stuff ca: 3x4x5 cm. Vikt 81 gr.

Fluorit, stora Vivet, Bölet, Västergötland.

Pris: 30,00 SEK
Vacker fluorit i hålrum, delvis med kalcit, sitter i kvarts/fluoritmatrix, kommer från Stora Vivet vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 6,7x5,5x10,5 cm. Vikt 468 gr.

Schorzalit/rutil mm. Hålsjöberg, Värmland

Pris: 30,00 SEK
Vacker blå schorzalit med rutil mm på kvarts från Hålsjöberg i Värmland. aggregat ca: 4,3x5x3,7 cm. Vikt 130 gr.

kopparkis, brehauptit, kubanit mm. Zinkgruvan, När

Pris: 25,00 SEK
Kopparkis med brehauptit samt kubanit mm från kopparmalmen i Burkland vid Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 9x5x5 cm. Vikt 340 gr.

Fluorit mm, stora Vivet, Bölet, Västergötland.

Pris: 30,00 SEK
Fluorit på kvartsitlikn. bergart med pyrolusit mm från stora Vivet vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 8x5x6,5 cm. Vikt 556 gr.

Ortoklas xx, kvarts mm, Västerby, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Vackra ortoklas xx med kvarts mm (ortoklas ?) kommer från Västerby kvarts/fältspatbrott so om Åmmeberg i Närke. aggregat ca: 5,5x4,5x4,5 cm. Vikt 108 gr.

kalcit xx aggregat/pyrit, Bjöndalen, Nittedal, Nor

Pris: 10,00 SEK
Delvis vackert kristalliserad kalcit med pyritaggregat från Bjöndalen pukkeverk vid Nittedal i Norge, aggregat ca: 7x5x4 cm. Vikt 135 gr.

Bornit/hornblände/kvarts/malakit mm. Yttret Rud, V

Pris: 15,00 SEK
Bornit som håller flertal tellurider med malakit (delvis fibrös) på/i kvarts med hornblände, kommer från Yttre Rud sv om Glava i Värmland. aggregat ca: 5,7x4x3,3 cm. Vikt 67 gr.

Hornblände/epidotskarn, Storgruvan, Läggesta, Närk

Pris: 15,00 SEK
Vackert stråligt hornblände på epidotskarn med något kopparkis från Storgruvan på Läggestafältet väster om Askersund i Närke, Gruvan bröts på kopparkis/bornit är 36 m djup och ortdriven, ca 40 olika mineraler kommer från denna gruva. denna stuff ca: 4,5x2,7x2 cm. Vikt40 gr.

Kopparglans mm, Sunnerskog, Småland.

Pris: 10,00 SEK
Kopparglans med malakit på/i grossulargranatskarn från Sunnerskogs koppargruva i Småland, aggregat ca: 3,5x2,8x1,7 cm. Vikt 16 gr.

Ametist, Namibia.

Pris: 60,00 SEK
Ametist från Namibia, ca: 8x4,5x3,5 cm. Vikt 130 gr.

Kvarts xx aggregat, Hässelkulla, Vintrosa, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Vackra, blanka kvarts xx på kalcit från Hässelkulla järngruva utanför Vintrosa i Närke, aggregat ca: 4,2x2,5x2,8 cm. Vikt 30 gr.

Baryt/manganit, Stora Vivet, Bölet, Västergötland.

Pris: 45,00 SEK
Baryt/manganit mm från Stora Vivet vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 11,5x8x6,5 cm. Vikt 700 gr.

malakit/granat/diopsid mm. Londoria, Närke.

Pris: 10,00 SEK
Malakit på/i granat med diopsid, kalcit mm från Londoria (Loudoria) gruvan på Läggestafältet väst Askersund i Närke (gruvan extraherade ut koppar från malakit/azurit mm på 1870-talet) aggregat ca: 6x4x3,5 cm. Vikt 167 gr.

Rökkvarts/albit xx aggregat, Hurum, Norge.

Pris: 20,00 SEK
Litet rökkvarts/albit xx aggregat från Hurum, Norge, aggregat ca: 3x3x2 cm. Vikt 18 gr.

Kvarts xx/grossulargranat, Femminutarn, Drammen, N

Pris: 30,00 SEK
Vackra klara kvarts xx med gröna grossulargranater från femminutarn vid Landfallshyttan utanför Drammen i Norge, Aggregat ca: 6,5x4,5x3,5 cm. Vikt 93 gr.

Epidot, Baluchistan, Pakistan.

Pris: 45,00 SEK
Vacker glänsande epidot från Baluchistan i Pakistan ca: 3,7x2,7x1,2 cm. Vikt 13 gr.

Kvarts/klorit xx aggregat, nv, Bölet, Västergötlan

Pris: 20,00 SEK
Kvarts, klorit mm från egen fyndplats nv. Bölet i Västergötland, aggregat ca: 8,5x5x4,5 cm. Vikt 168 gr.

3 st beryller, Lidbacken, Östergötland.

Pris: 15,00 SEK
3 st beryller från Lidbacken norr Godegård i Östergötland, största 3x3,5x1,7 cm, längsta 4,5x2,3x2 cm. Vikt alla 52 gr.

Kvarts xx/monzodiorit, Gillstad, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Vackra små kvarts xx med något prenit på monzodiorit från Gillstad i Västergötland, aggregat ca: 6,5x4,5x2,5 cm. Vikt 112 gr.

Kyanitkvartsit/rutil, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Kyanitkvartsit med rutil från Hälsjöberg i Värmland, aggregat ca: 7x5x2,5 cm. Vikt 136 gr.

Martit, Dypingdal, Norge.

Pris: 40,00 SEK
Martit i serpentin från Dypingdal i Norge, aggregat ca: 4,4x3,6x3 cm. Vikt 81 gr.

Kvarts xx aggregat, Svarthyttan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx aggregat från egen fyndplats vid Svarthyttan so om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 7x3,5x5,5 cm. Vikt 125 gr.

Baryt, Ullrikagruvan, Bölet, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Delvis klara gnistrande baryt xx på baryt från Ullrikagruvan vid bölet, stuff ca: 6x3,7x3 cm. Vikt 132 gr.

Rutil/kvarts mm, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 35,00 SEK
Rutil med kvarts mm från Hälsjöberg i Värmland, aggregat ca. 5,7X4,5X6 cm. Vikt 247 gr.

Beryll, Lidbacken, Godegård, Östergtland.

Pris: 15,00 SEK
3 beryller med fältspat samt muskovit från Lidbacken norr om Godegård i Östergötland, aggregat ca: 6,5x4x2,5 cm. Vikt 59 gr.

Kvarts xx/kvartsit, Svinhult, Gamleby, Småland.

Pris: 30,00 SEK
Kvarts xx i hålrum i kvartsit från Svinhult utanför Gamelby i Smäland, aggregat ca: 6x5,5x5 cm. Vikt 217 gr.

Langit?, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Langit ? ej analyserad tillsammans med kopparkis mm i(på dolomit, från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 6,5x3x5 cm. Vikt 126 gr.

Kvarts xx aggregat, Västervik, Småland.

Pris: 40,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Västervik i Småland, aggregat ca: 8x6x4,5 cm. Vikt 315 gr.

Mikroklin, Nyhyttan, Närke.

Pris: 30,00 SEK
Vacker mikroklin delvis kristallytor från Nyhyttan utanför Åmmeberg i Närke ca: 4,5x5,5x8 cm. Vikt 238 gr.

Kvarts xx aggregat, Svinhult, Småland.

Pris: 40,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Svinhult utanför Gammelstad i Småland, aggregat ca: 4,7x3,6x2,7 cm. Vikt 52 gr.

Trillitionit mm. Varuträsk, Västerbotten.

Pris: 25,00 SEK
trillitionit, elbait mm från Varuträsk i Västerbotten, aggregat ca: 4,3x3x1,7 cm. Vikt 20 gr.

Kvarts xx aggregat, Svinhult, Gammelstad, Småland.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Svinhult utanför Gammelstad i Småland, aggregat ca: 3x2,7x2,7 cm. Vikt 23 gr.

Pyrit/syd Zinkgruvan, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Pyrit från lerlager syd om Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 4,3x32,5 cm. Vikt 63 gr.

Kvarts xx aggregat, Svennevad, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Diamantberget vid Svennevad i Närke, aggregat ca: 5,3x2,7x2,5 cm. Vikt 38 gr.

Hornblände mm, Tvedalen, Norge.

Pris: 25,00 SEK
Hornblände mm starkt glänsande ej ident. mineral från Tvedalen, Langesund i Norge. aggregat ca: 7x5x4 cm. Vikt 212 gr.

Klintonit/rutil mm, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 30,00 SEK
Stor stuff med rutil och klintonit mm från Hålsjöberg i Värmland, aggregat ca: 8x7x6,5 cm. Vikt 498 gr.

Eudialyt mm, Norra Kärr, Småland.

Pris: 15,00 SEK
Eudialyt mm från Norra kärr i Småland, aggregat ca: 4,7x3,2x1,3 cm. Vikt 16 gr.

Fluorit x, kvarts x, Erongo, Namibia.

Pris: 55,00 SEK
Fluorit x med kvarts x från Erongo i Namibia, aggregat ca: 4x3,4x2,3 cm. Vikt 37 gr.

Topaz, Namibia.

Pris: 120,00 SEK
Topaz från Namibia, tidigare prislapp 269 kr. x ca: 1,8x2x1,5 cm. vikt aggregat 11 gr.

3 st almadiner, Sydafrika.

Pris: 35,00 SEK
3 st vackra almadingranater från Sydafrika, största ca: 2,11,7x1,5 cm. Vikt alla 23 gr.

Albit xx aggregat, Namibia.

Pris: 20,00 SEK
Albit xx aggregat monterad från Namibia, aggregat ca: 2,5x1,5x1,8 cm. Vikt med montering 8 gr.

Rökkvarts xx aggregat, Namibia.

Pris: 35,00 SEK
Rökkvarts xx aggregat monterat på plexiglasskiva, kommer från Namibia. aggregat ca: 3,2x2x3 cm. Vikt med skiva 16 gr.

Ametist, Namibia.

Pris: 35,00 SEK
Ametist xx aggregat monterad på pappskiva från Namibia, aggregat ca: 4,7x3x3 cm. Vikt 44 gr.

Ametist, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Ametist på sandsten frå Namibia, aggregat ca: 4,2x2,7x2,5 cm. Vikt 25 gr.

Ametist, Namibia.

Pris: 30,00 SEK
Ametist x från Namibia ca: 3,7x2,2x2 cm. Vikt 23 gr.

Akvamarin, Erongo, Namibia.

Pris: 100,00 SEK
Vacker akvamarin från Erongo i Namibia monterad på pappskiva, ca: 2x0,7x0,7 cm. Vikt 2 gr.

Dubbelterminerad bergkristall, Sydafrika,

Pris: 40,00 SEK
Dubbelterminerad bergkristall från Sydafrika ca: 4x1,3x1,2 cm. Vikt 9 gr.

Bergkristall, kvarts xx, Sydafrika.

Pris: 25,00 SEK
Bergkristall med påväxta mindre kvarts xx från Sydafrika. ca: 3x1,5x1,8 cm. Vikt 7 gr.

Bergkristall, Sydafrika.

Pris: 75,00 SEK
Vacker bergkristall från Sydafrika ca: 5x2,5x2,5 cm. Vikt 41 gr.

Dubbelterminerad kvarts x, Sydafrika.

Pris: 40,00 SEK
Dubbelterminerad kvarts x från Sydafrika ca: 7,3x2x1,7 cm. Vikt 34 gr.

Kalcitxx aggregat, Tsumeb, Namibia.

Pris: 85,00 SEK
Vackert kalcit xx aggregat med glänsande xx på flera sidor, kommer från Tsumeb i Namibia, aggregat ca: 6x4x5 cm. Vikt 73 gr.

Beryll,muskovit, Lidbacken, Godegård, Östergötland

Pris: 20,00 SEK
Beryll med muskovit från Lidbacken utanför Godegård i Östergötland, aggregat ca: 4,5x4,2x3 cm. Vikt 92 gr.

Kvarts xx aggregat, Diamantberget, Svennevad, Närk

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Diamantberget vid Svennevad i Närke. aggregat ca: 8x5x7 cm. Vikt 191 gr.

Manganit/baryt, Lilla Vivet, Bölet, Västergötland.

Pris: 15,00 SEK
Manganit på/i Baryt från Lilla Vivet vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 5x4,5x3 cm. Vikt 74 gr.

Zinkblände/kalcit mm. Seltorp, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Zinkblände i kalcit från Seltorp i Närke, fyndplatsen nu under rv, 50, aggregat ca: 9,5x6x3,7 cm. Vikt 176 gr.

Kvarts/kalcit mm. nv. Bölet, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts/kalcit stuff med manganmineralisering mm från egen fyndplats nv Bölet i Västergötland, kalciten kan syras bort för att få fram vackra kvarts xx mm. aggregat ca: 4,7x4x3,5 cm. Vikt 74 gr.

Kalcit xx aggregat, Lärbro, Gotland.

Pris: 25,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Lärbro på Gotland, aggregat ca: 4,2x4,3x2,5 cm. Vikt 54 gr.

Faddenkvarts, Pakistan.

Pris: 65,00 SEK
Vacker faddenkvarts med många xx från Pakistan, aggregat ca: 4x3x3,3 cm. Vikt 21 gr.

Amfibol/klorit mm, Kaveltorp, Västmanland.

Pris: 10,00 SEK
Delvis vackert sidenglänsande klorit på amfibol mm från Kaveltorp vid Kopparberg i Västmanland, aggregat ca: 7,5x5x2,3 cm. Vikt 83 gr.

Lapis Lazuli, Afghanistan.

Pris: 65,00 SEK
Lapis Lazuli från Afghanistan, aggregat ca:3,5x2,9x0,8 cm. Vikt 11 gr.

Andradit, Wessels, Sydafrika.

Pris: 80,00 SEK
Andraditgranat xx aggregat från Wessels i Sydafrika, aggregat ca: 5,2x2,5x2,5 cm. Vikt 41 gr, tidigare pris 220 kr.

Inesit, Sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Vacker inesit från Sydafrika, aggregat ca: 2x2z2,5 cm. Vikt 6 gr.

Brochantit mm, Tsumeb, Namibia

Pris: 45,00 SEK
Broshantit, limonit, kalcit mm från Tsumeb i Namibia, aggregat ca: 6x4,5x4 cm. Vikt 136 gr.

Kalcit/fluorit, Sydafrika.

Pris: 40,00 SEK
Kalcit med ljusgrön fluorit från Sydafrika, aggregat ca: 5,5x3,7x4 cm. Vikt 57 gr.

Manganit/kalcit, Sydafrika.

Pris: 28,00 SEK
Kalcit/manganit från Sydafrika, aggregat ca: 3,7x3,2x2 cm. Vikt 18 gr.

Kvarts xx aggregat, <sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Vackert gnistrande kvarts xx aggregat från Sydafrika, aggregat ca: 6x3,5x3,5 cm. Vikt 84 gr.

Inesite, Sydafrika.

Pris: 90,00 SEK
Inesite xx aggregat från Sydafrika, vackert litet xx aggregat ca: 3x2,7x0,8 cm. Vikt 5 gr.

Kvarts xx aggregat/pyrolusit, Sydafrika.

Pris: 70,00 SEK
Kvarts xx aggregat med pyrolusit från Gloria mine, Kalahari, Sydafrika, aggregat ca: 4,7x3,3x4 cm. Vikt 31 gr.

Granat, Namibia.

Pris: 35,00 SEK
Granat (almadin) från Namibia ca: 2x2x2 cm. Vikt 21 gr.

Celestin, Sydafrika.

Pris: 18,00 SEK
Celestin från Sydafrika, aggregat ca: 4,7x1,7x1,7 cm. Vikt 11 gr.

Rodokrosit, Sydafrika.

Pris: 120,00 SEK
Rodokrosit mm från Sydafrika, aggregat ca: 4,2x2,5x2 cm. Vikt 23 gr. Har kostat 160 kr.

Brochantit/crupit, Tsumeb, Namibia.

Pris: 80,00 SEK
Brochantit på i cuprit från Tsumeb i Namibia, aggregat ca:3x3x1,8 cm. Vikt 27 gr.

Ametist, Namibia.

Pris: 25,00 SEK
Ametist xx aggregat med beläggningar från Namibia, aggregat ca: 4x3,2x2,5 cm. Vikt 39 gr.

Olmiite,Sydafrika.

Pris: 155,00 SEK
Mycket vacket olmiite från Sydafrika, aggregat ca:4,5x4x3 cm. Vikt 55 gr.

kvarts xx aggregat, Sydafrika

Pris: 120,00 SEK
Vackert kvarts xx aggregat med vackra inneslutningar från Sydafrika, aggregat ca: 6x3x2,5 cm. Vikt 62 gr. har kostat 140 kr.

Turmalin, Erongo, Namibia.

Pris: 100,00 SEK
turmalin (superblank) från Erongo i Namibia ca: 4x4x1,7 cm. Vikt 42 gr.

Fluorit, Sar E Sang, Pakistan.

Pris: 140,00 SEK
Mycket grovkristallin fluorit, i stort sett på alla sidor, kommer från Sar E Sang i Pakistan, aggregat ca: 10x6x6 cm. Vikt 419 gr.

Fluorit, Sar E Sang, Pakistan.

Pris: 120,00 SEK
Mycket grovkristallin fluorit med kalcit från Sar E Sang i Pakistan, aggregat ca: 10x9x5 cm. Vikt 438 gr.

Magnetkis/blyglans/granat mm, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Magnetkis med blyglans samt grossulargranat i finkornigt diopsidskarn från Zinkgruvan i Närke. aggregat ca: 8x5,5x5 cm. Vikt 403 gr.

Brehauptit/kopparkis/diopsid, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 45,00 SEK
Brehauptit mycket rikligt tillsammans med kopparkis mm i/på diopsid, kommer från kopparmalmen i Burkland vid Zinkgruvan, aggregat ca: 5x3,4x3,5 cm. Vikt 150 gr.

Azurit/malakit, Sydafrika.

Pris: 25,00 SEK
Azurit/malakit från Gloria mine, kalahari manganese field, Nothern cape, Sydafrika, aggregat ca: 4,7x2,5x1,7 cm. Vikt 30 gr.

Kvarts x, Sydafrika.

Pris: 35,00 SEK
Kvarts x, något naggad från Sydafrika ca: 4,7x1,9x1,6 cm. Vikt 23 gr.

Smithsonit, Tsumeb, Namibia.

Pris: 90,00 SEK
Smithsonit mm från Tsumeb i Namibia, tidigare pris 280 kr, aggregat ca: 4x2,5x5,5 cm. Vikt 37 gr.

Kvarts xx aggregat, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Svagt lila kvarts xx aggregat från Namibia, aggregat ca: 4,53x3 cm. Vikt 42 gr.

fluorit, Erongo, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Fluorit från Erongo i Namibia, aggregat ca: 4,5x3x3,5 cm. Vikt 36 gr.

Koboltkalcit, Demokratiska republiken Kongo.

Pris: 90,00 SEK
Koboltkalcit mm från Demokratiska republiken Kongo, aggregat ca: 4x3x3 cm. Vikt 72 gr.

kvarts xx aggregat, Sydafrika.

Pris: 120,00 SEK
Mycket vackert kvarts xx aggregat från Sydafrika, ca: 4x4,5x5,5 cm. Vikt 80 gr.

Azurit mm, Sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Mycket vacker azurit från Sydafrika, aggregat ca: 3,7x3x2 cm. Vikt 28 gr.

Martit/serpentin mm. Dypingdal, Norge.

Pris: 60,00 SEK
Martit i serpentin mm från Dypindal i Norge, aggregat ca: 7,5x7x7 cm. Vikt 621 gr.

Rökkalsit xx aggregat, Etelhem, Gotland.

Pris: 15,00 SEK
Rökigt kalcit xx aggregat från Etelhem på Gotland, aggregat ca: 4,5x3,6x1,2 cm. Vikt 36 gr.

Blå vacker agat, Sydafrika.

Pris: 55,00 SEK
Mycket vacker blå agat med kristalliserad insida från Sydafrika, aggregat ca: 6x3,6x3,5 cm. Vikt 80 gr.

Fluorit, Erongo, Namibia.

Pris: 120,00 SEK
Vackert grön fluorit från Erongo i Namibia ca: 5,3x4,2x4 cm. Vikt 135 gr.

Topas, turmalin, kvarts xx,Erongo, Namibia.

Pris: 140,00 SEK
Topas, kvarts xx samt turmalin från Erongo i Namibia, aggregat ca: 4,3x3,7x4 cm. Vikt 48 gr.

Brocantite, Namibia.

Pris: 98,00 SEK
Vacker brocantite med cuprit från Namibia, aggregat ca:3x2,5x1,7 cm. Vikt 18 gr.

Trillitionit/fältspat, Väne-Ryr, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Vacker trillitionit på fältspat från Väne-Ryr i Västergötland, aggregat ca: 4x3x3 cm. Vikt 28 gr.

Celestin, Madagaskar.

Pris: 30,00 SEK
Celestin från Madagaskar. aggregat ca: 4,5x2x3 cm. Vikt 36 gr.

Kalkspat, storgruvan, Läggesta, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Vacker laxrosa kalkspat från Storgruvan på Läggestafältet väst Askersund i Närke, aggregat ca: 5x2,7x2 cm. Vikt33 gr.

Langit, mm. Zinkgruvan, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Langit mm från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 4,5x3x1,8 cm. Vikt 34 gr.

Kalcedon/heulandit, Poona, Indien.

Pris: 85,00 SEK
Vacker kalcedon delv. grönblå med heulandit från Poona, Maharasthra i Indien. aggregat ca: 12x8x6 cm. Vikt 444 gr.

Akvamarin, Erongo, Namibia.

Pris: 50,00 SEK
Akvamarin x från Erongo i Namibia, x ca: 1,5x0,8x0,9 cm. Vikt 3 gr.

Akvamarin, Erongo, Naminia.

Pris: 50,00 SEK
Vacker liten akvamarin från Erongo i Namibia ca: 1x0,7x0,8 cm. Vikt 2 gr.

Vanadinit, Mibladen, Middelt, Marocko.

Pris: 145,00 SEK
Vacker gnistrande Vanadinit från Mibladen, Middelt distrikt i Marocko. aggregat ca: 5x3x2 cm. Vikt 29 gr.

Oxiderad kopparkis, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Naturligt oxiderad kopparkis från kopparmalmen i Burkland vid Zinkgruvan i Närke. aggregat ca: 6x5x3 cm. Vikt 103 gr.

Ametist x, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Svagt ametistfärgad kvarts x på pappskiva från Namibia, x ca: 3,5x1,1x1,1 cm. Vikt 5 gr.

Dioptas, Namibia.

Pris: 40,00 SEK
Vackra dioptas xx på delvis kristallin kvarts från Namibia, aggregat ca: 4x2,5x2,5 cm. Vikt 22 gr,

Scorzalit/kyanitkvartsit, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Scorzalit mm på kyanitkvartsit från Hålsjöberg i Värmland, aggregat ca: 12x7,5x3,5 cm. Vikt 351 gr.

Rodonit mm, Harstigen, Värmland.

Pris: 40,00 SEK
Rodonit mm från Harstigengruvan i Värmland, aggregat ca: 10x6x4 cm. Vikt 392 gr.

Beryll. Prästens gruva, Åmmeberg, Närke.

Pris: 40,00 SEK
Beryll xx aggregat från Prästens gruva vid Västerby so om Åmmeberg i Närke, aggregat ca: 6,5x5x2 cm. Vikt 81 gr.

Turmalin, kvarts/fältspat, Ingelsby, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Turmalin i kvarts fältspat och något muskovit från Ingelsby vid Skyllberg i Närke, aggregat (stort<9 ca: 12x10x8 cm. Vikt 857 gr.

Kvarts xx/kvarts, Granvik, Västergötland.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx mm på kvarts från egen fyndplats vid Granvik i Västergötland, aggregat ca: 7x5c3,8 cm. Vikt 127 gr.

Kalcit xx/små pyrit xx, Nittedal, Norge.

Pris: 20,00 SEK
Kalcit xx (vackra) hålrum samt delvis finns vackra små pyrit xx, kommer från Bjöndalen pukkeverk vid Nittedal i Norge, aggregat ca: 8x4,5x4,5 cm. Vikt 151 gr.

Kopparglans/malakit mm, Sunnerskog, Småland.

Pris: 25,00 SEK
Kopparglans med malakit på granat/epidot/kvartsskarn, små svarta metalliska kubiska xx finns, ej magnetiska, aggregat ca: 7,5x4,5x4,3 cm. Vikt 153 gr.

Kalcit xx mm, Nittedal, Norge.

Pris: 25,00 SEK
Kalcit xx med hämatit och magnetit xx samt kvarts xx från Bjöndalen pukkeverk vid Nittedal i Norge, aggregat ca: 11x8,5x5 cm. Vikt 309 gr.

Xonolite, Wessels, Sydafrika.

Pris: 120,00 SEK
Xonolite från Wessels i Sydafrika, aggregat ca: 6,3x3x6 cm. Vikt 70 gr.gr.

Olminite, Sydafrika.

Pris: 40,00 SEK
Olminite, Sydafrika, aggregat ca: 3,2x2,7x1,8 cm. Vikt 13 gr. (tidigare pris 120 kr. ovanligt mineral)

Zinkblände/diopsid, Kaveltorp, Västmanland.

Pris: 20,00 SEK
Vackert glänsande grovkristallint zinkblände i diopsid från Kaveltorp vid Kopparberg i Västmanland. aggregat ca: 7,5x4,5x4 cm. Vikt 209 gr.

Beryll mm. Hoting, Ångermanland.

Pris: 40,00 SEK
Beryll med kvarts, fältspat och muskovit från Hoting i Ångermanland, aggregat ca: 6x4x4,5 cm. Vikt 138 gr.

Baryt/malakit, Namibia.

Pris: 80,00 SEK
Baryt med något malakit från Namibia, aggregat ca:5x3x2 cm. Vikt 52 gr.

Blyglans/zinkblände, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 10,00 SEK
Blyglans/zinkblände aggregat med spår av kopparkis från Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 2,3x2x0,8 cm. Vikt 12 gr.

Beryll mm, Hoting, Ångermanland.

Pris: 40,00 SEK
Beryll med kvarts från Hoting i Ångermanland, mycket beryll i denna, aggregat ca: 7x4,5x5,5 cm. Vikt 210 gr.

Rutil/kvarts/klintonit, Hålsjöberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Rutil på kvarts med klintonit från Hålsjöberg i Värmland, aggregat ca: 4,5x2,5x3,5 cm. Vikt55 gr.

Blyglans/kvarts, Horntveten, Dalsland.

Pris: 10,00 SEK
Blyglans på kvarts från Horntveten utanför Färgelanda i Dalsland, aggregat ca: 4,5x4x2,5 cm. Vikt 48 gr.

Pyrit/kalcit, Nittedal, Norge.

Pris: 20,00 SEK
Pyrit med delvis kristallin kalcit från Bjöndalen pukkeverk vid Nittedal i Norge, aggregat 4,7x3x3cm. Vikt 49 gr.

Malakit, Kongo Brazzawille.

Pris: 25,00 SEK
Vacker polerad malakit från Kongo Brazzawille, ca: 2,8x1,8x0,8 cm. Vikt 18 gr.

Turmalin/mikroklin/kvarts, Dunsjö, Närke.

Pris: 25,00 SEK
Turmalin i mikroklin/kvarts från Dunsjö norr Mariedam i Närke, aggregat ca: 6,5x5x5,5 cm. Vikt 241 gr.

Rodonit, Harstigen, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Rodonit med mangansvärta från Harstigengruvan i Värmland, aggregat ca: 5x4x4 cm. Vikt 191 gr.

Rodonit/fluorit, Marhult, Västergötland.

Pris: 20,00 SEK
Rodonit med fluorit samt mangansvärta från st. Marhult utanför Mölltorp i Västergötland, aggregat ca<. 5,5x4,5x2 cm. Vikt 47 gr.

Kvarts xx/glimmerskiffer, Jakopshyttan, Östergötla

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx i glimmerskiffer från egen fyndplats vid Jakopshyttan i Östergötland, aggregat ca: 8x8x3 cm. Vikt 224 gr.

Hematit/kopparkis/malakit mm. Nittedal, Norge..

Pris: 15,00 SEK
Hematit med kopparkis och malakit i fältspat från Bjöndalen pukkeverk vid Nittedal i Norge, aggregat ca: 5,5x5x3,5 cm. Vikt 81 gr.

Baryt/manganit mm. Ullrikagruvan, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Baryt med rikligt med hålrum med manganit/pyrolusit och delvis klara baryt xx, aggregat ca: 6x6x5,5 cm. Vikt 385 gr.

Rodonit mm. Harstigen, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Rodonit med spessartin och manganmineral från Harstigengruvan, Värmland. aggregat ca: 5,3x41,8 cm. Vikt 94 gr.

Manganokalcite, Sydafrika.

Pris: 40,00 SEK
Manganokalcit, svagt rosa från Sydafrika, aggregat ca: 6x3,3x2 cm. Vikt 36 gr.

Kryssocolla/kvarts, Sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Kryssocolla i kvarts mm från Sydafrika, aggregat ca: 6x2,8x3 cm. Vikt 40 gr.

Fluorit, Erongo, Namibia.

Pris: 70,00 SEK
Vackert blålila fluoritxx aggregat med grön fluorit mot botten, ngt. belagd så den blålila färgen syns dåligt på fotonen, kommer från Erongo i Namibia, aggregat ca:4,4x3x3,7 cm. Vikt 81 gr. (har kostat 120 kr)

Fluorit, Erongo, Namibia.

Pris: 160,00 SEK
svagt grålila fluorit med ggrönt mot botten, kommer från Erongo i Namibia, största x 3,2x4 cm. aggregat ca: 8x6x5 cm. Vikt 289 gr. den har kostat 200 kr tidigare.

Bornit, malakit, hornblände, Glava koppargr. Värml

Pris: 15,00 SEK
Bornit med kopparglans med malakit på hornblände/kvarts från Glava koppargruva, Glava, Värmland, aggregat ca: 5x3,3x2 cm. Vikt 30 gr.

Malakit, Tsumeb, Namibia.

Pris: 70,00 SEK
Malakit på kalcit delvis som xx i hålrum från Tsumeb i Namibia, aggregat ca: 6x3,7x6 cm. Vikt 65 gr.

Azurit/kopparglans, Sydafrika.

Pris: 40,00 SEK
Azurit på kopparglans mm från Sydafrika, aggregat ca: 54x2 cm. Vikt 98 gr.

Mikroklin/chinoklor/kalcit mm, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Mikroklin/albit/chinoklor/kalcit/kvarts samt flertal icke annalyserade metalliska mineraler, kommer från Angsjön nv om bölet i Västergötland, stuffen är något syrad, aggregat ca: 5x4x3 cm. Vikt 29 gr.

Dalmatineragat, Mexico.

Pris: 15,00 SEK
Trumlad, polerad dalmatineragat från Mexico ca: 2,8x1,7x2 cm. Vikt 12 gr.

sodalit, Marocko.

Pris: 15,00 SEK
Vacker blå trumlad sodalit från Marocko ca:2,81,7x1,7 cm. Vikt 12 gr.

Rökkvarts, Tiveden, Västergötland.

Pris: 30,00 SEK
Rökkvarts delvis rödaktiga från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland, aggregat ca: 9x7x3 cm. Vikt 196 gr.

Kvarts xx, Tiveden, Västergötland.

Pris: 20,00 SEK
Vacker finkristallin typ rökkvarts från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland. aggregat ca: 8x4,5x1,8 cm. Vikt 43 gr.

Azurit?, Fredriksberg, Småland.

Pris: 20,00 SEK
Vackert blå azurit ? med något malakit från Fredriksberg i Småland, aggregat ca: 13X6x3 cm. Vikt 420 gr.

Kopparglans/malakit mm, Sunnerskog, Småland.

Pris: 35,00 SEK
Kopparglans/malakit mm i granatskarn från Sunnerskogs koppargruva i Småland. aggregat ca: 8x3,5x4 cm. Vikt 198 gr.

Klorit/kalcit mm, Läggesta, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Klorit/kalcit mm den är tung, kommer från Storgruvan på Läggestafältet väst om Askersund i Närke, aggregat ca: 11x5x4 cm. Vikt 275 gr.

Kvarts/mikroklin xx, Järpås, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Vackra små kvarts/mikroklin xx i kvartsit från Järpås i Västergötland, aggregat ca: 9x95 cm. Vikt 400 gr.

Rodonit, Kesebol, Dalsland.

Pris: 35,00 SEK
Rosa rodonit, mer rosa i verkligheten, homogen stuff med mangansvärta, går att polera bort, Kommer från Kesebol i Dalsland. stuff ca: 10x5,5x4 cm. Vikt 343 gr.

Malakit, Sydafrika.

Pris: 35,00 SEK
Malakit mm från Sydafrika. aggregat ca:5,5x4x3,5 cm. Vikt 73 gr.

Isblått kalcedonaggregat, Sydafrika.

Pris: 170,00 SEK
Mycket vackert isblått kalcedonaggregat från Sydafrika, aggregat ca: 10x7x6 cm. Vikt 270 gr.

Descloizit, Berg Aukus, Namibia.

Pris: 270,00 SEK
Descloizit pbznvo4 ett mycket ovanligt och sällsynt mineral från Berg Aukus i Namibia, aggregat ca: 6,5x4x3 cm. Vikt 89 gr.

Dioptas/cuprit mm. Tsumeb, Namibia.

Pris: 140,00 SEK
Dioptas med cuprit och fältspat från Tsumeb i Namibia, aggregat ca: 3x3x1,7 cm. Vikt 24 gr.

Trillitionit (lepidolit) fältspat, Väne-Ryr, Väste

Pris: 15,00 SEK
Trillitionit med delv. svag amazonit från Väne-Ryr i Västergötland, aggregat ca: 6x4,5x4 cm. Vikt 135 gr.

Kvarts xx/klorit, Järpås, Västergötland.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx med klorit i Kvartsit från Järpås i Västergötland, aggregat ca: 7x7x4,5 cm. Vikt 202 gr.

Kvarts/kalcit xx, Järpås, Västergötland.

Pris: 20,00 SEK
Kvarts/kalcitxx i Kvartsit från Järpås i Västergötland, aggregat ca: 11x6x5 cm. Vikt 334 gr.

Rodonit, Harstigen, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Rodonit från Harstigen, Värmland. aggregat ca: 5,5x3,5x3 cm. Vikt 195 gr.

fluorit/fältspat, Byrud gård, Minnesund, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Fluorit på fältspat från Byrud gård, Minnesund, Norge. aggregat ca: 5x3x4 cm. Vikt 52 gr.

Rodokrosit/hausmanit, Sydafrika.

Pris: 160,00 SEK
Rodokrosit, (mer rosa än på bild) på Hausmanit från Sydafrika, aggregat ca: 5x4x2,6 cm. Vikt 52 gr.

Inesit, Sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Vacker inesit från Sydafrika, aggregat ca: 1,5x1,7x1,7 cm. Vikt 4 gr.

Fluorit/adular mm, sydafrika.

Pris: 145,00 SEK
Utsökt vacker stuff med fluorit/adular med små spessartiner och manganmineral från Sydafrika. aggregat ca: 4x2,5x3,5 cm. Vikt 32 gr.

Malakit/kryssocolla, Sydafrika.

Pris: 150,00 SEK
Vacker malakit med kryssocolla från Sydafrika, aggregat ca: 7,5x5,5x6 cm. Vikt 179 gr.

Ametist xx aggregat, Namibia.

Pris: 95,00 SEK
Ametist xx aggregat från Namibia ca: 5x2,3x2,2 cm. Vikt 20 gr.

Hematit xx aggregat, Sydsfrika.

Pris: 60,00 SEK
Vackert glänsande hematit xx aggregat från Sydafrika ca: 3,7x2x3 cm. Vikt 38 gr.

Apatit/fluorit, Sydafrika.

Pris: 110,00 SEK
Apatit på fluorit mm från Sydafrika, aggregat ca: 4,2x3x2,3 cm. Vikt 24 gr.

Albit/mikroklin xx. Björkelund, Dalby, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Mycket små vackra albit/mikroklin xx i hålrum i mikroklin, mikrokvarts xx förek. från Björkelund vid Dalby nära Zinkgruvan i Närke, aggregat ca: 6x3,2x2,5 cm. Vikt 59 gr.

Kalcit/manganit, Sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Vackert glänsande litet aggregat med kalcit/manganit xx från Sydafrika, aggregat ca: 3,3x3x2 cm. Vikt 23 gr.

Korund-kake, syntetisk rubin, Vargön/Kina.

Pris: 35,00 SEK
Vacker korund-kake, syntetisk rubin iporterad till Vargön i Västergötland från Kina, aggregat ca: 5x4,5x3,5 cm. Vikt 130 gr.

Malakit/tennantit mm, Tsumeb, Namibia.

Pris: 230,00 SEK
Malakit på tennantit mm från Tsumeb i Namibia, aggregat ca: 6x4x3,7 cm. Vikt 140 gr.

Siderit, Sydafrika.

Pris: 45,00 SEK
Siderit på kalcit från Sydafrika, aggregat ca: 3,3x3,5x2 cm. Vikt 37 gr.

Trillitionit (lepidolit) Sydafrika.

Pris: 80,00 SEK
Trillitionit (lepidolit) från Sydafrika, en sida sågad, aggregat ca: 5,5x5x3 cm. Vikt 77 gr

Olmeiit, Sydafrika.

Pris: 110,00 SEK
Olmeiit från Sydafrika, aggregat ca: 7x54 cm. Vikt 130 gr.

Rodonit, Sydafrika.

Pris: 125,00 SEK
Rodonit från Sydafrika, aggregat ca: 5,5x4,5x5 cm. Vikt 121 gr,

Kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Gåsgruvan vid Persberg i Värmland, aggregat ca: 8x6x5 cm. Vikt 182 gr.

Blyglans mm, Marketorp, Östergötland.

Pris: 5,00 SEK
Blyglans mm. från Marketorp i Östergötland, Aggregat ca: 7,5x5x3 cm. Vikt 148 gr.

Kvarts xx/chinoklor xx, Minesund, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Kvarts xx med vackra xx kulor med trolig chinoklor från Byrud gård, Minnesund, Norge. aggregat ca: 4x3,7x2,3 cm. Vikt 39 gr.

Stuff, minnesund, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Ej annalyserad stuff från Byrud gård, Minnesund, Norge. aggregat ca: 6,5x4,5x2,5 cm. Vikt 95 gr.

Fluorit xx, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 15,00 SEK
fluorit xx aggregat från Tunbyholm (nödhjälpsvägen) ost Onslunda i Skåne, aggregat ca: 7,5x4x3,5 cm. Vikt 149 gr.

Kvarts mm/Läggestafältet, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Intressant stuff med kvarts xx med flera olika mineraler från Läggestafältet, väst Askersund i Närke, aggregat ca: 8,5x6x4,5 cm. Vikt 321 gr.

Flinta mm. Ystad, Skåne.

Pris: 5,00 SEK
Flintaboll med ej annal. innehåll från Ytsadskusten, Skåne, ca: 7x5,5x4,5 cm. Vikt 158 gr.

Mangankalcit/pyrolusit, Vretgruvan, Bölet, Västerg

Pris: 15,00 SEK
Mangankalcit med pyrolusit mm från Vretgruvan vid Bölet i Västergötland. Aggregat ca: 5,5x4,5x4,5 cm. Vikt 170 gr.

Kvarts xx/mikroklin mm, Björkelund, Dalby, Närke.

Pris: 10,00 SEK
små klara kvarts xx i hålrum med delv. ej annal. mineraler från Björkelund, Dalby, Närke. Aggregat ca: 7x4x3,5 cm. Vikt 139 gr.

Manganit/baryt/kalcit mm, Bölet, Västerg.

Pris: 20,00 SEK
Manganit i baryt med kalcit och pyrolusit från Ullrikagruvan vid Bölet i Västergötland. Aggregat ca: 6x4,5x3,3 cm. Vikt 176 gr.

Kvarts xx med fluorit xx, Tunbyholm. Skåne.

Pris: 25,00 SEK
Mycket vackert aggregat med fluorit xx i kristalliserad kvarts, Blyglans förekommer, från Tunbyholm ost Onslunda i Skåne. aggregat ca: 5x5x3,5 cm. Vikt 115 gr.

Fluorit/kalcit xx, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 20,00 SEK
Flertal hålrum med kubiska klara fluorit xx tillsammans med kalcit/kvarts, även blyglans förekommer, från Tunbyholm (nödhjälpsvägen) ost Onslunda i Skåne. aggregat ca: 8,5x4x5 cm. Vikt 194 gr.

Blyglans/kalcit, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 20,00 SEK
Vacker blyglans delvis som xx från Tunbyholm (nödhjälpsvägen) oct Onslunda i Skåne, aggregat ca: 8x7x3,5 cm. Vikt 219 gr.

Kalcit/fluorit mm, Bjöndalen, Nittedal, Norge.

Pris: 5,00 SEK
Kalcit xx med fluorit samt mycket små pyrit xx från Bjöndalen, Nittedal, Norge. aggregat ca: 4x4,5x3 cm. Vikt 70 gr.

Trillitionit/mikroklin, Väne-Ryr, Västergötland.

Pris: 25,00 SEK
Trillitionit (lepidolit) på Mikroklin från Väne-Ryr i Västergötland, aggregat ca: 4,5x3,5x4,5 cm. Vikt 70 gr.

Chinoklor/mikroklin/kvarts/epidot, Västergötland.

Pris: 15,00 SEK
Chinoklor med mikroklin/kvarts och epidot från Angsjön nv. Bölet i Västergötland, aggregat ca: 9x5x3,5 cm. Vikt 89 gr.

Siderit, Ivigtut, Grönland.

Pris: 30,00 SEK
Siderit med något kryolit från Ivigtut på Grönland, aggregat ca: 6x4x2 cm. Vikt 89 gr.

Kvarts xx aggregat/bergbeck, Säter, Dalarna.

Pris: 5,00 SEK
Kvarts xx aggregat med bergbeck från Säter i Dalarna, aggregat ca: 6,5x4x4 cm. Vikt 79 gr.

Pyrofyllit, Västanå, Skåne

Pris: 15,00 SEK
Pyrofyllit med hematit mm från Västanå järngruva i Skåne. aggregat ca: 6,5x4,5x2,7 cm. Vikt 79 gr.

Albit xx aggregat, Angsjön, Västergötland.

Pris: 15,00 SEK
Albit xx aggregat med något chinoklor mm från Angsjön nv om Bölet i Västergötland. Aggregat ca: 6,5x2,7x3,5 cm. Vikt 50 gr.

Kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Persberg, Värmland.

Pris: 20,00 SEK
Vackert kalcit xx aggregat från Gåsgruvan utanför Persberg i Värmland. aggregat ca: 5,5x4x3,7 cm. Vikt 52 gr.

Rodokrosit mm, Namibia.

Pris: 150,00 SEK
Mycket vackert gnistrande rodokrosit aggregat med hematit mm.från Sydafrika. aggregat ca: 7,5x5,5x2,5 cm. Vikt 101 gr.

Turmalinxx/ortoklas xx/kvarts x, Namibia.

Pris: 150,00 SEK
Vackra turmalin xx på delvis kristalliserad ortoklas med kvarts x från Namibia. Aggregat ca: 9,5x5x5 cm. Vikt 223 gr.

Kvarts xx aggregat, Svennevad, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Kvarts xx med xx runt om från Diamantberget, Svennevad, Närke (bör oxalsyras, bara rengjord med tandborste) aggregat ca: 5x3,8x2,5 cm. Vikt 32 gr

Kvarts xx aggregat, Svennevad, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Nätt litet kvarts xx aggregat från Diamantberget utanför Svennevad i Närke. Aggregat ca: 4x2,3x1,8 cm. Vikt 26 gr.

Mangankalcit, baryt mm. La. Vivet, Bölet, Västergö

Pris: 10,00 SEK
Mangankalcit med baryt mm från lilla Vivet vid Bölet i Västergötland, aggregat ca: 5,5x3,3x3,5 cm. Vikt 124 gr.

Kalcit xx aggregat, Hässelkulla, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Hässelkulla järngruva utanför Vintrosa i Närke, Aggregat ca: 6,5x6x3 cm. Vikt 153 gr.

Korund-kake (syntetisk rubin) Vargön, Västerg.

Pris: 25,00 SEK
korund-kake med syntetisk rubin från Vargön, Västergötland. Aggregat ca: 7x4x1,8 cm. Vikt 110 gr.

Kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Värmland.

Pris: 10,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Gåsgruvan vid Persberg i Värmland. Aggregat ca: 5x4x2,5 cm. Vikt 51 gr.

Wollastonit, Zinkgruvan, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Wollastonit mm i borrkärna från Dalby, Zinkgruvan, Närke. ca_ 3,8x3,8x5 cm. Vikt 140 gr.

andradit/kvarts xx mm, Londoriamine, Läggesta, När

Pris: 15,00 SEK
Andradit/kvarts xx mm från Londoriagruvan på Läggestafältet väster om Askersund i Närke. aggregat ca: 7x6x4 cm. Vikt 124 gr.

kvarts xx, Hematit. Gåsgruvan, Persberg, Värmland.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx med hematitbeläggningar från makadambrott vid Gåsgruvan, Persberg, Värmland. Aggregat ca: 10x7x5 cm. Vikt 500 gr.

Carminit, Ehrenfriedersdorf, Tyskland.

Pris: 60,00 SEK
Carminit från Ehrenfreidersdorf, Tyskland. Aggregat ca: 10x5x4 cm. Vikt 277 gr.

Kvarts xx aggregat, Hässelkulla, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Vackert kvarts xx aggregat med isblå kvarts xx från Hässelkulla järngruva utanför Vintrosa i Närke. Aggregat ca: 6x5,5x3,5 cm. Vikt 217 gr.

Kalcit/klorit/kvarts xx, Nittedal, Norge.

Pris: 15,00 SEK
Kalcit/kvarts xx med klorit från Bjönndalen, Nittedal, Norge. Aggregat ca: 10x7,5x4 cm. Vikt 228 gr.

Malakit/kvarts, Londoriagruvan, Närke.

Pris: 10,00 SEK
Sekundär malakit på kvarts från Londoriagruvan, Läggesta, Askersund, Närke. aggregat ca: 9x5x5,5 cm. Vikt 205 gr.

Kalcit xx aggregat, Gåsgruvan, Värmland.

Pris: 15,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Gåsgruvan vid Persberg i Värmland. Aggregat ca: 6,5x5x2,5 cm. Vikt 69 gr.

Molybdenglans, Björstorp, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Molybdenglans (rikligt) på fältspat/kvarts från Björstorp, Skyllberg, Närke. aggregat ca: 6,5x4,5x4 cm. Vikt 191 gr.

Molybdenglans/fältspat/kvarts, Björstorp, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Molybdenglans på fältspat/kvarts från Björstorp, Skyllberg, Närke. Aggregat ca: 11x7x4,5 cm. Vikt 348 gr.

Kalcitxx/kalksten, Slite, Gotland.

Pris: 15,00 SEK
Kalcit xx på kalksten från Losta Hajd, Slite, Gotland. Aggregat ca: 6x5x9 cm. Vikt 487 gr.

Kvarts xx aggregat, Tiveden, Västergötland.

Pris: 10,00 SEK
Litet kvarts xx aggregat med ovanlig xx färg. kristallerna är små men ovanliga, från egen fyndplats i Tiveden, Västergötland. Aggregat ca: 4x2,5x2,3 cm. Vikt 22 gr.

Kvarts xx/kalcit, Hässelkulla, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Delvis vackra kvarts xx på kalcit från Hässelkulla järngruva, Vintrosa, Närke. Aggregat (stort) ca: 11x10x5,5 cm. Vikt525 gr.

kopparkis/malakit mm. Nittedal, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Kopparkis/malakit/magnetit mm från Bjöndalen pukkeverk, Nittedal, Norge. Aggregat ca: 5,5x4x4,5 cm. Vikt 128 gr.

Kvarts xx aggregat, Säter, Dalarna.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Säter i Dalarna. Aggregat ca: 4,5x3x1,6 cm. Vikt 21 gr.

Kvarts xx aggregat, Gamleby, Småland.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Svinhult, Gamleby, Småland. Aggregat ca: 6,5x3,5x2 cm. Vikt 69 gr,

Rodonit mm, Harstigen, Värmland.

Pris: 15,00 SEK
Rodonit mm från Harstigen, Värmland. Aggregat ca: 7,5x4,5x7 cm. Vikt 218 gr

Kalcit/magnetit mm, Sörgruvan, Östergötland,

Pris: 10,00 SEK
Kalcit med magnetit xx samt oidentifierade mineraler från Sörgruvan, Sörskaten, Östergötland.

Rodonit mm, Harstigen, Värmland.

Pris: 10,00 SEK
Rodonit mm från Harstigen, Värmland. Aggregat ca: 6x2,7x4,2 cm. Vikt 62 gr.

Malakit mm. Lauvrion, Grekland.

Pris: 10,00 SEK
Malakit mm från Lauvrion i Grekland. Aggregat ca: 7x5x3 cm. Vikt 88 gr.

Azurit mm, Lauvrion, Grekland.

Pris: 15,00 SEK
Azurit mm från Lauvrion, Grekland. Aggregat ca: §5,5x3,7x3 cm. Vikt 66 gr.

Rodonit, Kesebol, Dalsland.

Pris: 25,00 SEK
Rodonit (färgen mer rosa en på bild) från Kesebol, Dalsland. Aggregat ca: 7x5x3,5 cm. Vikt 231 gr.

Kvarts xx/kalcit, Hässelkulla, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Mycket vackra kvarts xx påkalkspat från Hässelkulla, Vintrosa, Närke. Aggregat ca: 6,5x5,5x3 cm. Vikt 126 gr.

Malakit, Lauvrion, Grekland.

Pris: 15,00 SEK
Malakit mm från Lauvrion, Grekland. Aggregat ca: 5x3,5x3 cm. Vikt 71 gr.

Malakit, Källargruvan, Mangen, Värmland.

Pris: 10,00 SEK
Malakit mm från Källargruvan, Mangen, Värmland. Aggregat ca: 7x5x3,5 cm. Vikt 111 gr.

Blyglans/fluorit/kalcit, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 15,00 SEK
Vacker glänsande blyglans i fluorit/kalcit från Tunbyholm (nödhjälpsvägen) ost Onslunda i Skåne. Aggregat ca: 5x4x3,5 cm. Vikt 83 gr.

Kvarts xx/kalcit mm. Tunbyholm, Skåne.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx på kalkspat med zinkblände mm från Tunbyholm (nödhjälpsvägen) ost Onslunda i Skåne. Aggregat ca: 7x6x4,5 cm. Vikt 173 gr.

Blyglans/zinkblände mm. Skåne.

Pris: 15,00 SEK
Blyglans/zinkblände mm. Flertal oidentifierade xx i hålrum. från Tunbyholm, Onslunda, Skåne. Aggregat ca: 5x4x3,5 cm. Vikt 127 gr.

Manganit/baryt mm, Bölet.

Pris: 15,00 SEK
Manganit xx med baryt xx samt rodokrosit från Lilla Vivet, Bölet, Västergötland. aggregat ca: 7x6x5 cm. Vikt 385 gr.

Kvarts/kalcit/fältspat, Österg.

Pris: 5,00 SEK
Märkligt aggregat med kvarts/fältspat i kalcit från Storgruvan, Sörskaten sv Hällestad i Östergötland. aggregat ca: 5,5x4x3 cm. Vikt 100 gr.

Kvarts xx, Tinnoset, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Kvarts xx (märkliga xx former) från Tinnoset, Tinn, Norge. Aggregat ca: 6x4x2,5 cm. Vikt 52 gr.

Kvarts/fältspat xx, Västergötland.

Pris: 10,00 SEK
Kvarts xx samt fältspat xx delv hematitinfärgade från Järpås i Västergötland. Aggregat ca: 9x6x4 cm. Vikt 165 gr.

Malakit/kopparglans mm. Dalsland.

Pris: 10,00 SEK
Malakit/kopparglans/kopparkis från Knollegruvan, Dalsland. Aggregat ca: 6x3,5x3,5 cm. Vikt 72 gr.

Hematit mm. Nittedal, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Hematit, pyrit, Malakit mm från Bjönndalen pukkeverk, Nittedal, Norge. Aggregat ca: 6x3,7x4 cm. Vikt 101 gr.

Kvarts xx aggregat, Knollegruvan, Dalsland.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx brecciaaggregat med kalcit och brunglänsande ej identifierat xx aggregat från Knollegruvan, Ånimskog, Dalsland. Aggregat ca: 10x6x4 cm. Vikt 240 gr.

zinkbl. blygl., Vegerbol, Värmland.

Pris: 10,00 SEK
Zinkblände, delvis grönt med blyglans/kopparkis/pyrit mm i kvarts från Vegerbol i Värmland. Aggregat ca: 5x2,8x 3 cm. Vikt 66 gr.

Kopparsulfat/Lauvrion/grekland.

Pris: 25,00 SEK
Kopparsulfat ej analyserad (pjosnakit ?) från Lauvrion, levereras i plastask. Aggregat ca: 4x2x2,5 cm. Vikt 10 gr.

Kvarts xx/manganit, Vretgruvan, Vg.

Pris: 5,00 SEK
Kvarts xx aggregat med manganet från Vretgruvan vid Bölet i Västergötland. Aggregat ca: 4x3,5x3 cm. Vikt 52 gr.

Mikroklin/albit/chinoklor, Angsjön, Vg.

Pris: 20,00 SEK
Mikroklin/albit xx med chinoklor från Angsjön nv om Bölet i Västergötland. Aggregat ca: 8x4x6,5 cm. Vikt 199 gr.

Kvarts xx aggregat, Svinhult, Smål.

Pris: 35,00 SEK
Vackert kvartsbreccia aggregat med flera områden med kvarts xx kommer från Svinhult utanför Gamleby i Småland. Aggregat ca: 9,8x6x5 cm. Vikt 232 gr.

Agat, trumlad.

Pris: 15,00 SEK
Agat, trumlad. ca: 4x2x2,4 cm. Vikt 17 gr.

Rodokrosit mm. Lahäll, Långban.

Pris: 15,00 SEK
Rodokrosit mm från Lahäll vid Långban i Värmland. Aggregat ca: 7x5x3 cm. Vikt 105 gr.

Malakit mm. Mangen, Värmland.

Pris: 10,00 SEK
Malakit/kopparkis/limonit i/på kvarts från Källargruvan, Mangen, Värmland. Aggregat ca: 4,5x3x2,8 cm. Vikt 30 gr.

Kvarts xx/kvartsit, Svinhult, Småland.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx i kvartsit från Svinhult, Gamleby, Småland. Aggregat ca: 13x5,5x4,5 cm. Vikt 278 gr.

Blyglans/kalcit, Tunbyholm, Skåne.

Pris: 10,00 SEK
Vacker glänsande blyglans i kalcit från Tunbyholm, Onslunda, Skåne. Aggregat ca: 3,3x3x2 cm. Vikt 27 gr.

Pyrit/kvarts xx, Nitedal, Norge.

Pris: 15,00 SEK
Pyrit/kvarts xx aggregat från Bjöndalen pukkeverk, Nitedal, Norge. Aggregat ca: 4,7x3x2 cm. Vikt 20 gr.

Kalcit xx, Sörskaten, Österg.

Pris: 10,00 SEK
Kalcit xx aggregat från Storgruvan på Sörskaten, Hällestad i Östergötland. Aggregat ca: 5,5x4x3 cm. Vikt 50 gr.

Kalcit xx aggregat, Åstorp, Skåne.

Pris: 10,00 SEK
Kalcit xx aggregat från gamla brottet vid Åstorp i Skåne. Aggregat ca: 8x5x3,5 cm. Vikt 111 gr.

Breccia/kvarts xx, Tiveden, Västerg.

Pris: 15,00 SEK
Breccia med delvis brunfärgade små kvarts xx i från egen fyndplats i Tiveden nära Boviken i Västergötland. Aggregat ca: 5,5x7x3,5 cm. Vikt 183 gr.

Kvarts xx aggregat, Svennevad, Närke.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx aggregat från Diamantberget, Svennevad, Närke. Aggregat ca: 7,5x5,5x5 cm. Vikt 121 gr.

pyrit xx Nitedal, Norge.

Pris: 10,00 SEK
Pyrit xx i fältspat mm från Bjöndalen pukkeverk vid Nitedal i Norge. Aggregat ca: 3x2,5x2 cm. Vikt 20 gr.

Fluorit/manganit/baryt, Bölet. Vg.

Pris: 15,00 SEK
Fluorit med manganit/baryt från Vretgruvan, Bölet, Västergötland. Aggregat ca: 5x4,2x3 cm. Vikt 69 gr.

Kvarts/epidot breccia, Järpås, Västerg.

Pris: 25,00 SEK
Kvarts xx med epidotbreccia från Järpås i Västergötland. Aggregat ca: 9x8x7 cm. Vikt 441 gr.

Kvarts xx breccia, Läggesta. Närke.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx breccia med limonit mm från Läggestafältet, Askersund, Närke. Aggregat ca: 7x5,5x4 cm. Vikt 140 gr.

Kvarts xx, Läggesta, Närke.

Pris: 10,00 SEK
Kvarts xx aggregat med goethit mm från Läggestafältet, Askersund, Närke. Aggregat ca: 3,5x3x1,8 cm. Vikt 8 gr.

Kvarts xx breccia, Tivedsdalen.

Pris: 15,00 SEK
Kvarts xx (små xx) aggregat från egen ny fyndplats i Tivedsdalen i Västergötland. Aggregat ca: 5x3,5x2,5 cm. Vikt 28 gr.

Albit/mikroklin xx aggregat, Dalby, Närke.

Pris: 20,00 SEK
Albit/mikroklin xx aggregat från Björkelund, Dalby, Zinkgruvan, Närke. Aggregat ca: 6x5x3,5 cm. Vikt 80 gr.

Molybdenglans, Baggetorp, Tjällmo, Östergötland.

Pris: 10,00 SEK
Molybdenglans från Baggetorp utanför Tjällmo i Östergötland. Aggregat ca: 5,5x3x2,5 cm. Vikt 35 gr.

Kvarts xx aggregat, Läggestafältet, Askersund, När

Pris: 5,00 SEK
Kvarts xx aggregat från namnlös gruva på Läggestafältet, Askersund, Närke. Objekt ca: 5x1,8x2,5 cm. Vikt 22 gr.

Baryt/kalcit xx delv. klara xx, Vretgruvan, Bölet,

Pris: 15,00 SEK
Baryt/kalcit xx i baryt från Vretgruvan vid Bölet i Västergötland. Aggregat ca_ 8x7x4 cm. Vikt 352 gr.

Baryt, delv. xx, Ullrikagruvan, Bölet, Västergötla

Pris: 15,00 SEK
Delvis klara vackra barytkristaller i baryt från Ullrikagruvan, Bölet, Västergötland. Aggregat ca: 3x2x2 cm. Vikt 30 gr.

Magnetit xx kopparkis xx, malakit mm. Norge

Pris: 30,00 SEK
Magnetit delv xx kopparkis xx ? malakit mm från Bjöndalen pukkeverk, Nitedal, Norge. Aggregat ca: 9x6x5 cm. Vikt 616 gr.

Baryt mm. Ullrikagruvan, Bölet, Västergötland.

Pris: 20,00 SEK
Baryt, vackra glänsande xx med något manganet från Ullrikagruvan, Bölet, Västergötland. Aggregat ca: 7x5x4 cm. Vikt 296 gr.

Baryt, delvis klara xx, Ullrikagruvan, Bölet, Väst

Pris: 10,00 SEK
Baryt med delvis klara glänsande xx från Ullrikagruvan vid Bölet, Västergötland. Aggregat ca: 4x4x3 cm. Vikt 95 gr.