Gruvstugan.

Foton från Geologins dag vid Gruvstugan på Sörskaten syd om Hällestad vid Storgruvan.

Gruvan lades ned 1825. Gruvstugan är från 1700 talet.