Rajastan.

Rajastan med Jaipur och Amber fort med flera ställen.