Med buss uppför mot Naturreservatet Periyar i Kerala, sv, Indien.